6 IULIE

Cine este omul care se teme de Iehova? Pe el îl va învăța calea pe care să o aleagă — Psalmii 25:12.

Nu este pentru noi să controlăm încercările și dificultățile care pot veni asupra noastră. Partea noastră este să ne consacrăm fără rezerve Domnului și apoi să-L lăsăm pe El să hotărască cât de mari să fie încercările și ispitele, cât de mari să fie sacrificiile noastre în timp ce urmăm conducerea Sa. Domnul poate vedea că unii au nevoie de încercări deosebite mai mult decât alții și că acele lucruri care pentru unii sunt încercări mari și cer sacrificii mari, pentru alții, datorită iubirii lor mai mari pentru Domnul și cauza Sa și a unui zel mai mare pentru serviciu, sacrificiul poate fi, după cum spune apostolul despre al lui însuși, „necaz ușor, care este pentru o clipă, lucrează pentru noi, mai presus de orice, o greutate eternă de glorie”Z ʼ99, 13 (R2416).

*       *       *

A ne teme de Domnul înseamnă a-l venera. Iar omul care Îl venerează pe Dumnezeu Îl ascultă, din iubirea din datorie și din iubirea dezinteresată. Pentru cel ce face așa Dumnezeu își asumă responsabilitatea să-l învețe calea vieții, îndrumându-i inima și mintea pentru a ocoli și a părăsi cărările răului și pentru a iubi și a alege cărările dreptății. Dacă reverența noastră pentru Dumnezeu este veritabilă, putem avea încredere însoțită de credință că El ne va face cărarea luminoasă, și credința noastră se va împlini — PT 1933, 80.

Pasaje paralele: Deuteronom 4:10; 10:12, 20, 21; Iosua 24:14; 1 Samuel 2:30; 12:24; 2 Cronici 19:7; Psalmii 2:11; 4:4; 25:13, 14; 33:8, 18; 34:7, 9, 11; 89:7; 103:13; 145:19; Proverbe 1:7; Isaia 8:13; Matei 10:28; Faptele 13:16, 26; 2 Corinteni 7:1; Evrei 12:28; Apocalipsa 11:18.

Cântări: 145 [-], 11, 45, 55, 83, 46, 136 [-].

Poeziile Zorilor, 112: Condu-mă.

Lectură din Turn: Z ʼ97, 255 (R2208: Taine divine descoperite).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 398 (R4732: Adevăratul păstor și oile Sale VDM, Vol. 28, Nr. 3, pag. ); Z ʼ11, 10 (R4740: Dumnezeu care răspunde la rugăciune VDM, Vol. 28, Nr. 1, pag. 2271); Z ʼ14, 25 (R5387: Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu VDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1085); Z ʼ14, 102 (R5431: Pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu  VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1010); Z ʼ14, 248 (R5520: Loialitatea dovedită prin ascultarea promptă VDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 858); Z ʼ15, 73 (R5644: Răspunderea noastră personală față de Dumnezeu  VDM, Vol. 9, Nr. 6, pag. 656) Z ʼ15, 268 (R5761a: Ascultare și regalitate VDM, Vol. 7, Nr. 1, pag. 447); Z ʼ16, 28 (R5839: Să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni VDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 316).

L.T. în limba rusă; R5387; R5431; R5520; R5644; R5761; R5839.

L.T. în limba ucraineană; R4732; R4740; R5387; R5431; R5520; R5644; R5761; R5839.

L.T. în limba engleză; R2416; R4732; R4740; R5387; R5431; R5520; R5644; R5761; R5839.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum au fost ele folosite? Ce rezultat au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 06 IULIE (Cântarea 140) [*Engl. R4348]