PAZĂ DE POTICNIRE

„Mare este pacea celor care iubesc legea Ta, și nimic nu-i face să se poticnească” – Psalmii 119:165. ESENȚA textului nostru se află în afirmația: „care iubesc legea Ta”. La început, ni s-ar putea părea că legile sunt greu de iubit, că legile sunt restricții, piedici. Regulile și reglementările pot

CINA DE AMINTIRE 2021

  Se apropie timpul Paștelui. Interesul creștinilor se concentrează în mod special asupra înjunghierii mielului care a precedat sărbătoarea de Paște; și serbarea lor, așadar, începe în mod corespunzător în seara zilei de 25 martie. Cu toate acestea, regretăm foarte mult că, deși milioane de creștini și evrei vor celebra

RAȚIUNEA

“Veniți totuși să ne judecăm,  zice Domnul.” – Isaia 1:18 –     ÎN DOMENIUL RELIGIEI întotdeauna există tendința de a secretiza totul, și ca rezultat al acestui lucru, atunci când este arătată o credință necesară și vrednică de laudă, s-ar părea că oamenii raționali refuză să folosească rațiunea, limitându-și