TARI ÎN DOMNUL

TEXTUL CA MOTTO AL ANULUI 2022 „În final, frații mei, fiți tari în Domnul și în puterea tăriei Lui” — Efeseni 6:10. Ce sfat clar și puternic dă apostolul Pavel singurei biserici adevărate în timpul când este încercată. El îl îndeamnă pe studentul pe deplin consacrat și sfințit al Cuvântului

PAZĂ DE POTICNIRE

„Mare este pacea celor care iubesc legea Ta, și nimic nu-i face să se poticnească” – Psalmii 119:165. ESENȚA textului nostru se află în afirmația: „care iubesc legea Ta”. La început, ni s-ar putea părea că legile sunt greu de iubit, că legile sunt restricții, piedici. Regulile și reglementările pot

CINA DE AMINTIRE 2021

  Se apropie timpul Paștelui. Interesul creștinilor se concentrează în mod special asupra înjunghierii mielului care a precedat sărbătoarea de Paște; și serbarea lor, așadar, începe în mod corespunzător în seara zilei de 25 martie. Cu toate acestea, regretăm foarte mult că, deși milioane de creștini și evrei vor celebra