4 IULIE

Cine a crezut vestea noastră, și cui i s-a arătat Brațul lui Iehova? — Isaia 53:1.

Chemarea Bisericii în prezent este să lase lumina să strălucească și astfel să își atragă persecuție, să îndure persecuția pentru cauza dreptății și prin ea să deprindă bine răbdarea, dragostea frățească, mila și iubirea față de asupritori și față de toți oamenii. Toți cei care văd premiul și lumina gloriei lui Dumnezeu strălucind pe fața Domnului nostru Isus Cristos să fie credincioși față de condițiile, față de chemarea și față de serviciul Tatălui. Fiecare, deci, să dea atenție acestei slujbe (serviciu) pe care a primit-o și să nu cadă de oboseală. Să nu ne descurajăm, fie că oamenii ascultă, fie că nu, fie că gândesc, fie că vorbesc rău despre noi. Să ținem minte că la sfârșitul încercărilor socoteala despre noi o vom da Însuși Domnului, când El își va aduna pietrele prețioaseZ ʼ99, 10, 11 (R2413).

*       *       *

Poporul lui Dumnezeu aduce un mesaj către sărmanul nostru neam căzut care cel mai mult mângâie inima, un mesaj care se potrivește cu totul nevoilor lui, totuși cât de puțini sunt cei care îl primesc într-o inimă bună și sinceră! Inima acestui mesaj este Cristos răstignit, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar lumea, din cauza că nu primește mesajul acesta, nu-l poate recunoaște pe Cristos ca pe Reprezentantul puternic al lui Iehova. Noi să nu ne descurajăm din cauza necredinței lor, căci acesta este modul în care lumea privește ucenicia creștină — PT 1935, 102.

Pasaje paralele: Ioan 1:7, 12; 12:38; Romani 10:16, 17; Ioan 7:5; 1 Corinteni 1:18, 19, 24; 2:8; 2 Corinteni 4:3, 4; Matei 11:25; 13:13-15; 16:17; Romani 1:16, 17.

Cântări: 116 [-], 70, 260 [169], 54 [54, 283], 23, 49, 315 [-].

Poeziile Zorilor, 91: În lumina Sa minunată.

Lectură din Turn: Z ʼ05, 204 (R3589: Răscumpărătorul lumii ilustrat).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 151 (R4818: Răscumpărarea și aplicarea ei la toată omenirea VDM, Vol. 26, Nr. 6, pag. 2125); Z ʼ13, 51 (R5181: O vedere generală a Împărăției Mesianice VDM, Vol. 20, Nr. 3, pag. 1451); Z ʼ14, 99 (R5429: Caracterul lui Iehova manifestat în marele Plan al VeacurilorVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1014); Z ʼ14, 120 (R5442: Marea ZI de Judecată — natura și obiectivul ei VDM, Vol. 14, Nr. 3, pag. 989); Z ʼ14, 197 (R5489: Responsabilitatea noastră privind Adevărul Prezent  VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 910);  Z ʼ14, 197 (R5536: Numai cei unși sunt împuterniciți să predice VDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 829)

L.T. în limba rusă: R2413; R5181; R5429; R5442; R5489; R5536.

L.T. în limba ucraineană: R2190; R2413; R4818; R5181; R5429; R5442; R5489; R5536.

L.T. în limba engleză; R2190; R2413; R4818; R5181b; R5429; R5442; R5489; R5536.

Întrebări: Am mărturisit eu pentru Domnul săptămâna aceasta? În ce împrejurări? Cum a fost primită mărturia mea? Ce efect a avut asupra mea și a altora?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 04 IULIE (Cântarea 389) *Z ʼ14, 197 (R5489: Responsabilitatea noastră privind Adevărul Prezent VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 910).