23 IULIE

Dacă cineva nu îngrijește de ai săi … a tăgăduit credința și este mai rău decât un necredincios — 1 Timotei 5:8.

„Credința” cuprinde gânduri de iubire, simpatie, interes și grijă față de alții, mai ales față de cei din casa credinței. Cum ne permite ea să înțelegem natura compătimitoare a Domnului, când Îl aflăm gândindu-se la interesele altora chiar și atunci când El Însuși era covârșit de suferințe! Suferințele morții nu L-au împiedicat să se gândească la mama Sa și să facă pregătiri pentru binele ei. … Remarcăm alegerea lui Ioan: fără îndoială, cauza acestei alegeri este, întâi de toate, natura lui iubitoare și blândă, în al doilea rând zelul său pentru Domnul și pentru Adevăr, iar în al treilea rând curajul său, insistând, cu riscul vieții sale, să fie cât mai aproape de Învățătorul său muribund, în ultimele Lui ore. Să observăm aceste caracteristici, fiindcă pe acestea le aprobă Domnul, și remarcându-le să le cultivăm în noi înșine, ca să ni se acorde ocazii speciale de serviciu de către același ÎnvățătorZ ʼ99, 127 (R2473).

*       *       *

În viața aceasta fiecare are o anumită responsabilitate ce diferă în funcție de poziția sa. Cei care sunt familiali au responsabilități speciale asupra lor, în dependență de locul pe care îl ocupă în familie. Capul familiei are datoria de a se îngriji de cei care depind de el. Refuzul de a recunoaște și de a îndeplini această responsabilitate înseamnă negarea credinței. Unul ca acesta este mai rău decât un necredincios — PT 1936, 95.

Pasaje paralele: Geneza 18:19; 30:30; Proverbe 13:22; Isaia 58:7; Romani 12:17; 2 Corinteni 8:21; 12:14; Galateni 6:10; Efeseni 6:4; Matei 18:17; Tit 2:4, 5.

Cântări: 196 [142], 343 [-], 94, 99 [-], 121 [-], 129 [110], 186 [138].

Poeziile Zorilor, 93: Purtarea poverilor lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 218 (R4854: A avea grijă pentru cei din casa lui naturalăVDM, Vol. 26, Nr. 2, pag. 2055).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 344 (R4871a: Atitudinea creștinului in datoriile viețiiVDM, Vol. 25, Nr. 6, pag. 2022).

L.T. în limba rusă; R1548.

L.T. în limba ucraineană; R1548; R2836; R4871.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am îngrijit eu de ai mei săptămâna aceasta? Din ce motiv? În ce mod? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 IULIE (Cântarea 128)