28 IULIE

Dacă suferiți pentru dreptate, fericiți sunteți — 1 Petru 3:14.

Numai când suntem urâți pentru credincioșia noastră față de Adevăr (direct sau indirect) trebuie să fim satisfăcuți sau să ne gândim că suferim pentru cauza dreptății. După cum arată apostolul, unii suferă ca răufăcători, ca unii care se amestecă în treburile altora, pentru lipsa lor de amabilitate, pentru necuviința lor sau pentru că le lipsește înțelepciunea moderației, pe care Cuvântul Domnului o recomandă.

Datoria noastră este ca nu numai să cercetăm voința Domnului, ci și să ținem seama bine de împrejurările și condițiile care ne înconjoară și să căutăm să adoptăm o astfel de cale moderată în viață încât, întâi de toate, să aibă aprobarea divină și, în al doilea rând, să cauzeze altora cât mai puține necazuri, neplăceri și nemulțumiri și apoi să ne sprijinim cu încredere pe înțelepciunea supraveghetoare și pe providența Domnului Z ʼ99, 166, 167 (R2492).

*       *       *

A suferi pentru dreptate înseamnă a aduce rău asupra noastră datorită zelului nostru de a fi morți față de sine și de lume și vii față de Dumnezeu în veghere și rugăciune, în studierea și răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu și în dezvoltarea caracterului în armonie cu el. Fericiți, într-adevăr, sunt cei care fac așa; fiindcă ei au părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu sfinții; ei au Spiritul, Cuvântul și providența lui Dumnezeu; ei au speranța glorioasă de a avea parte în Împărăție cu Cristos. Da, toate lucrurile sunt ale lor! — PT 1932, 95, 96.

Pasaje paralele: Matei 5:10-12; Iacov 1:2, 12; 5:10; 1 Petru 2:19-21; 4:12-19; Faptele 9:16; Romani 8:17, 18, 23; 1 Corinteni 4:12, 13; 2 Corinteni 1:5-7; 4:16-18; Filipeni 1:29; 3:10; Coloseni 1:24; 2 Tesaloniceni 1:4, 5; 2 Timotei 2:12.

Cântări: 326 [-], 325 [-], 93, 272 [171], 299 [-], 322 [-], 179 [133].

Poeziile Zorilor, 196: Cândva vom înțelege.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 291 (R5544: Bucuroși în strâmtorareVDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 815).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 122 (R4802: „Uitați-vă la El ca să nu cădeți de oboseală”VDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2157); Z ʼ14, 54 (R5403: Luând partea la suferință ca buni ostașiVDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1060); Z ʼ14, 100 (R5430: Dreptatea ― neprihănirea ― temelia caracterului creștinVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag.1012).

L.T. în limba rusă; R5403; R5430.

L.T. în limba ucraineană; R4802; R5403; R5430.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am suferit eu pentru dreptate? În ce mod? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 28 IULIE (Cântarea 49)