3 IULIE

Am pus pe Iehova totdeauna înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea, nu mă voi clătina — Psalmii 16:8.

Cel care și-a îngropat cu totul voința sa în voința Domnului nu poate cunoaște nicio dezamăgire, ci în toate lucrurile vieții el vede prin credință conducerea sau supravegherea divină și aude Cuvântul Domnului care îl asigură în toate afacerile vieții: „Toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, pentru cei care sunt chemați potrivit planului Său”. Una dintre dovezile înaintării inimii noastre către perfecțiune este dacă putem primi împotrivirile marelui Adversar, ale lumii și ale trupului nostru cu răbdare, fără să ne plângem, fără murmur, „cu bucurie”, ca o parte a experiențelor disciplinare măsurate pentru noi de către Domnul nostru atotînțelept și atotiubitorZ ʼ99, 6 (R2411).

*       *       *

Poporul lui Dumnezeu îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în toate afacerile vieții. Atunci când interesele lor intră în conflict cu cele ale Domnului, ei își sacrifică propriile dorințe pentru Domnul. Prin urmare, El este ținta tuturor eforturilor lor. El este favoritul lor principal. El de asemenea îi iubește mai presus de toți ceilalți. El este de partea lor și cu niciun chip nu-i va lăsa să cadă de la statornicia lor și de la poziția pe care o au ei înaintea Lui — PT 1930, 78.

Pasaje paralele: Exodul 15:2; Deuteronom 10:12; 13:3; Psalmii 37:4; 45:10; 66:8, 9; 73:25, 26; 91:14; Isaia 12:2; 33:22; Daniel 3:17; Marcu 12:29-33; Romani 8:35-39; Iuda 24.

Cântări: 176 [130], 177 [131], 165 [125], 339 [-], 114 [-], 307 [-], 228 [-].

Poeziile Zorilor, 297: Tatăl nostru este la cârmă.

Lectură din Turn: Z ʼ07, 281 (R4060: „Fii tare și curajos”).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 185 (R4839: Dreptatea și mila divină VDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2089); Z ʼ14, 25 (R4858: Z ʼ14, 25 (R5387: Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu  VDM, Vol. 15, Nr. 5, pag.1085); Z ʼ14, 173 (R5475: Paradoxuri divine VDM, Vol. 13, Nr. 5, pag. 932); Z ʼ15, 147 (R5685: Cucerirea de către noua creatură a cărnii sale  VDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 576); Z ʼ15, 167 (R5698: Credința, resortul principal al consacrării  VDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 557).

L.T. în limba rusă; R2682; R3020; R5387; R5475; R5685; R5698.

L.T. în limba ucraineană; R2411; R2682; R3020; R4839; R4858_1; R5387; R5475; R5685; R5698.

L.T. în limba engleză; R2411; R2682; R3020; R4839; R4858b; R5387; R5475b; R5685; R5698b.

Întrebări: Cum L-am pus eu pe Dumnezeu pe primul loc în experiențele din timpul săptămânii acesteia? În ce mod m-a ținut neclintit acest lucru?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 03 IULIE (Cântarea 67) *Z ʼ16, 131 (R5890: Lupta creștinului împotriva mândriei VDM, Vol. 3, Nr. 6, pag. 220).