4 IUNIE

Pentru ca încercarea credinței voastre, mult mai prețioasă decât aurul care piere, deși încercat prin foc, să fie găsită spre laudă și glorie și onoare, la descoperirea lui Isus Hristos  1 Petru 1:7.

Credința voastră este încercată acum. În zilele mai liniștite, când soarele favorii strălucea puternic asupra voastră, ați clădit în liniște fundamentul cunoștinței despre Adevăr și ați ridicat suprastructura caracterului creștin. Acum sunteți în cuptorul încercării; adunați-vă deci tot curajul, întăriți-vă răbdarea, îmbărbătați-vă ca să puteți îndura; țineți bine speranța voastră, amintiți-vă făgăduințele, căci sunt încă ale voastre, și să „nu lepădați încrederea voastră, care are mare răsplătire”. „În seninătate și în încredere va fi tăria voastră”. „Odihnește-te în Iehova și așteaptă-L cu răbdare” și credința a câștigat biruința — Z ’95, 135 (R1822).

*       *       *

Așa cum cel care încearcă minereul de aur îl pune în creuzetul încins nu pentru a-l distruge ci pentru a-l separa de zgură și pentru a-l rafina, tot așa Dumnezeu ne dă experiențe de foc nu pentru a ne distruge credința, ci pentru a o separa de zgura păcatului, erorii, egoismului și spiritului lumesc, pentru a o valorifica în orice fel și pe care o va face de cunoscut ca fiind vrednică de laudă, onoare și glorie la revelarea Domnului — în timpul Epifaniei Sale — PT 1936, 78.

Pasaje paralele: 1 Cronici 29:17; Psalmii 26:2; 81:7; Matei 13:19-22; 2 Tesaloniceni 1:3-5; Evrei 6:13, 18; Iacov 1:3, 12; Evrei 11:7, 17-19, 25, 29, 30, 32-39; Iov 1; 2; Ezra 8:22; Matei 8:23-27; 15:21-28; 9:28; 14:25-33.

Cântări: 197 [143], 12, 57, 93, 110 [65], 124 [108], 137 [115].

Poeziile Zorilor, 51: Dreaptă a fost calea.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 320 (R5114: Dezvoltarea credinței prin încercări de focVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1579).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 104 (R4588: Credința canalul binecuvântării ― VDM, Vol. 30, Nr. 4, pag. ); VDM, Vol. Z ʼ14, 104 (R5433: Credința, baza odihnei adevărateVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1008); Z ʼ15, 105 (R5662a: Credința unuia persecutatVDM, Vol. 9, Nr. 4, pag. 621); Z ʼ15, 167 (R5698: Credința, resortul principal al consacrăriiVDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 557).

L.T. în limba rusă; R4588; R5662; R5698.

L.T. în limba ucraineană; R4588; R5662; R5698.

L.T. în limba engleză; R1822; R4588; R5662; R5698b.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am purtat? Ce ajutor sau ce piedici am avut în ele? Care au fost rezultatele lor?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 04 IUNIE (Cântarea 80) R3496