30 IULIE

Prindeți-ne vulpile, vulpile mici, care strică viile — Cântarea Cântărilor 2:15.

Mulți sunt prea îngăduitori față de ei înșiși în privința micilor vătămări ale legământului lor de consacrare, spunând: „Ce folos de atâta grijă și de o viață atât de deosebită de viața lumii în general?” O, există un mare folos în aceasta, căci învingerile în lucrurile mici le pregătesc și le fac posibile pe cele mari. Dimpotrivă, a te preda voinței trupului în lucrurile mici înseamnă înfrângere sigură în întreaga luptă. Noi care am devenit urmași ai lui Isus Cristos știm că trebuie să fim încercați (dacă încercările noastre nu au început încă) și trebuie să ne dăm seama că numai așa vom deveni tari spiritual și capabili de „biruință” dacă practicăm tăgăduirea de sine în lucrurile mărunte ale vieții și omorâm dorințele naturale ale trupului, cu privire la îmbrăcăminte, hrană, conduită etc. Z ʼ99, 172 (R2494).

*       *       *

Greșelile noastre, mari și mici, ne vatămă rodul spiritual. Acest cuget trebuie să ne îndemne să purtăm un război neîncetat împotriva lor, nu lovind în aer, ci cu efort inteligent. Noi le putem birui dacă ne desprindem afecțiunile de ele, dacă le privim cu dezgust, le evităm și ne împotrivim lor. Luptând contra lor, noi trebuie să le atacăm și să respingem atacurile lor. Noi le atacăm prin faptul că le înlocuim cu haruri opuse, și prin faptul că le restrângem cu ajutorul altor haruri decât cele opuse. Noi le respingem distrăgându-ne atenția de la ele, și făcându-ne inima și mintea de nepătruns pentru ele, și toate acestea prin Spiritul Domnului — PT 1936, 95.

Pasaje paralele: 2 Cronici 12:14; Proverbe 4:23; Eclesiastul 5:6; Isaia 1:18; 44:20; Ieremia 17:9; Ezechiel 20:16; Matei 12:31, 33-35; 15:2-20; 1 Corinteni 5:6; Efeseni 2:1-5; Evrei 3:13; 12:5; Iacov 1:14, 15; 2:10, 11; 4:1-3, 17; 2 Petru 1:4; 1 Ioan 3:4-15; 5:17.

Cântări: 78, 272 [171], 130 [111], 136 [-], 1, 145 [-], 183 [136].

Poeziile Zorilor, 169: Timpul este scurt.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 118 (R5886: Vulpile cele miciVDM, Vol. 4, Nr. 1, pag. 233).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 10 (R5158: Cum se formează caracterul drept ― VDM, Vol. 20, Nr. 5, pag.1487); Z ʼ13, 309 (R5329: Se cere mult curaj pentru învingere VDM, Vol. 16, Nr. 6, pag. 1181); Z ʼ15, 265 (R5758: Faptele umane față de faptele noii creaturi VDM, Vol. 7, Nr. 2, pag.453).

L.T. în limba rusă; R5329; R5758.

L.T. în limba ucraineană; R5158; R5329; R5758.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce am făcut eu săptămâna aceasta cu greșelile mele? În ce mod? Din ce motiv? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în ele? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 30 IULIE [V.D.M. 1985:2] (Cântarea 175)