11 IULIE

Oricine a fost conceput de Dumnezeu nu păcătuiește; dar … se păzește, și cel rău nu pune stăpânire pe el — 1 Ioan 5:18, Diaglott.

Atâta timp cât inima (mintea, voința) este sfântă, în armonie cu Dumnezeu și cu dreptatea, adică atâta timp cât … spiritul sfințeniei continuă în noi, mintea nouă nu poate încuviința păcatul, ci trebuie să i se împotrivească și i se va împotrivi. Chiar dacă multe din luptele noastre sunt împotriva membrelor naturii noastre umane, căzută și slabă, împotriva dorințelor și poftelor ei, noi totuși … suntem separați și distincți față de carne; și slăbiciunile și nedesăvârșirile cărnii nu se atribuie minții noi în Cristos Isus, ci sunt socotite acoperite, ascunse sub meritul sacrificiului răscumpărător al Domnului nostruZ 99, 58 (R2438).

*       *       *

O creatură nouă este concepută de Dumnezeu. Fiecare organ al creierului are o calitate spirituală, ceea ce permite fiecărui organ să coopereze la faptul de a vrea voința lui Dumnezeu. Din acest motiv, în calitate de voință care voiește și care face voia lui Dumnezeu, noua creatură nu păcătuiește niciodată. Această creatură nouă veghează asupra tuturor gândurilor, motivelor, cuvintelor și faptelor pentru a le supune față de voința lui Dumnezeu, și acest lucru îl împiedică pe Adversar să-l murdărească pe cel conceput de Dumnezeu — PT 1935, 102.

Pasaje paralele: Ioan 1:13; 3:3-5; Iacov 1:18; 1 Petru 1:5, 23; Romani 7:17; Iuda 20, 21, 24, 25; Luca 22:31, 32; Romani 16:20; 2 Corinteni 4:4; 11:3; Ioan 8:44; 1 Ioan 2:13, 14.

Cântări: 136 [-], 183 [136], 21, 82, 78, 130 [111], 184 [-].

Poeziile Zorilor, 50: Dumnezeu știe.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 237 (R5742: Responsabilitatea celor concepuți de spirit  VDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 481).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 189 (R4628: Mintea cea nouă în contrast cu mintea cărnii ― VDM, Vol. 29, Nr. 4, pag. ); Z ʼ11, 59 (R4767b: O națiune sfântă, ilustrată VDM, Vol. 27, Nr. 5, pag. 2223); Z ʼ23, 6 (R5001: Corpul muritor, servitorul noii minți VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. ); Z ʼ13, 300 (R5325: Suntem în realitate sau suntem socotiți noi creaturi? VDM, Vol. 17, Nr. 1, pag. 1190); Z ʼ14, 77 (R5417: Importanța obținerii echilibrului minții VDM, Vol. 15, Nr. 1, pag. ); Z ʼ14, 79 (R5418: Cei concepuți de spirit în sfânta VDM, Vol. 15, Nr. 1, pag. ).

L.T. în limba rusă; R5325; R5417; R5418_1.

L.T. în limba ucraineană; R1565; R4628; R4767_1; R5001; R5325; R5417; R5418_1.

L.T. în limba engleză; R1565; R2438; R4628; R4767; R5001; R5325; R5417; R5418_1.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultate au dat acele experiențe?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 11 IULIE (Cântarea 142)