17 IULIE

Tu îl vei ține în desăvârșită pace, pe cel a cărui minte este fixată asupra ta — Isaia 26:3.

Aceasta nu este pacea lumească, nu este pacea indiferenţei, nu este pacea trândăviei, nu este pacea mulţumirii de sine, nu este pacea încredinţării în voia sorţii, ci este pacea lui Cristos, „pacea Mea”. Dacă privim înapoi, putem vedea că Învățătorul și-a păstrat pacea cu Dumnezeu în toate împrejurările. Este o pace care se încrede fără rezerve în înţelepciunea, iubirea, dreptatea și puterea divină, o pace care amintește promisiunea plină de har făcută credincioșilor Domnului — că în niciun caz nimic nu-i va vătăma pe cei credincioși Lui, că toate vor lucra împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Această pace poate accepta prin credinţă tot ce permite providenţa divină și poate privi printre lacrimi, cu speranţă plină de bucurie, spre binecuvântările finale care au fost promise de Învăţătorul nostru, faţă de care pacea și bucuria de acum sunt numai pregustăriZ ʼ99, 95 (R2455).

*       *       *

Ca mintea să fie fixată asupra Domnului este necesară nu numai îndreptățirea și consacrarea, ci și o respectare fidelă a condițiilor lor. Pentru aceștia și numai pentru aceștia Dumnezeu promite pace desăvârșită. Această pace nu este odihna inimii și minții lor ca ființe umane; este pacea lui Dumnezeu de care ei sunt privilegiați să se bucure în calitate de consacrați. Este o pace care crește în lungime, adâncime, înălțime și lățime proporțional cu cât de complet este spiritul lor de consacrare — PT 1930, 79.

Pasaje paralele: Psalmii 29:11; 119:165; Isaia 54:10, 13; Ioan 14:27; Romani 8:6; 15:13, 33; Efeseni 2:14-17; Filipeni 4:7, 9; Coloseni 1:20; 3:15; Evrei 4.

Cântări: 56, 109 [306], 110 [65], 244 [-], 273 [152], 233 [-], 307 [-].

Poeziile Zorilor, 178: Pacea desăvârșită a lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 102 (R5431: Pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1010).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 25 (R5387: Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu — VDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1085); Z ʼ14, 248 (R5520: Loialitatea dovedită prin ascultare promptă — VDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 858).

L.T. în limba rusă.; R5387; R5520.

L.T. în limba ucraineană; R5095_1; R5387; R5520.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am păstrat eu săptămâna aceasta pacea desăvârșită? Din ce motiv și în ce mod? Ce m-a împiedicat sau ce m-a ajutat să o păstrez? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 IULIE (Cântarea 131)