24 IUNIE

Și dacă suntem copii, atunci și moștenitori; moștenitori ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Cristos; dacă într-adevăr suferim împreună cu el, ca să și fim glorificați împreună — Romani 8:17.

Citind planurile Tatălui Ceresc cu privire la noi, în lumina voinței Sale exemplificată prin raporturile Sale cu Învățătorul nostru, putem stabili imediat că voința Sa nu este de a ne scuti de orice dureri, încercări și suferințe și de a ne ridica triumfal în slavă, pe patul de flori al comodității. Calea noastră trebuie să fie cu totul alta, desigur, dacă vrem să călcăm pe urmele Aceluia pe care Dumnezeu L-a pus să fie nu numai satisfacție pentru păcatele lumii întregi, ci și un model pentru toți discipolii lui Cristos. Acest lucru, știut din planul și din voința lui Dumnezeu, ne învață neîntârziat că nu trebuie să așteptăm și să cerem eliberare de dureri și necazuri, pe care înțelepciunea Lui le-a rânduit să fie cărarea spre glorie — Z ’96, 151 (R1997).

*       *       *

Suntem copii ai lui Dumnezeu cei care avem Spiritul Său, și deci putem aștepta o moștenire nespus de mare. Moștenirea noastră sub Cristos, Moștenitorul Principal, va fi neschimbată de-a lungul eternității. Cine dar va fi socotit vrednic să intre în această moștenire? Vrednici de această moștenire mare vor fi socotiți numai aceia al căror devotament față de Tatăl, Fiul și Adevărul (pentru frați și omenirea întreagă) îi determină, în Spiritul lui Dumnezeu, să sufere cu Cristos — PT 1926, 76.

Pasaje paralele: Evrei 2:10; 2 Timotei 2:10-13; Coloseni 3:4; 1 Petru 5:10; 2 Tesaloniceni 2:14; Romani 8:18; 9:23; 2 Corinteni 4:16-18; Isaia 60:14-22; 1 Corinteni 15:41-57; Filipeni 3:21.

Cântări: 326 [-], 58, 92, 201 [-], 72, 310 [286A], 281 [172].

Poeziile Zorilor, 205: O fericită, dulce zi.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 61 (R4973: Moștenirea viitoare a Noii CreațiiVDM, Vol. 24, Nr. 3, pag. 1858).

Literatură suplimentară: Z ʼ13, 250 (R5296: Cucerirea individuală a moștenirii noastreVDM, Vol. 17, Nr. 5, pag. 1247).

L.T. în limba rusă. R5296_1; R5670.

L.T. în limba ucraineană. R5296_1; R5670; 3hg008.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am așteptat eu cu speranță Împărăția săptămâna aceasta în timp ce sufeream împreună cu Cristos? Ce influență a avut aceasta asupra spiritului meu?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 IUNIE (Cântarea 181)