5 IULIE

Armele războiului nostru nu sunt carnale, ci puternice prin Dumnezeu pentru surparea fortificațiilor; doborând imaginațiile minții și fiecare lucru înalt care se ridică … și înrobind fiecare gând ascultării față de Cristos — 2 Corinteni 10:4, 5.

Să ne amintim că prima condiție pentru a fi acceptați de către Dumnezeu este ascultarea loială de Cuvântul Său, dovada iubirii față de El și a credinței în El. Să ne amintim, de asemenea, că a doua calitate pe care El o caută la noi este iubirea de frați, promptitudinea de a fi, de a face, de a suferi, de a muri pentru cei care sunt cu adevărat, sinceri copii consacrați ai lui Dumnezeu, căutând să umble în căile Sale — Z ’99, 11 (R2413).

*       *       *

Armele războiului nostru sunt opusul armelor carnale; ele sunt Spiritul și Cuvântul Dumnezeului nostru. Totuși, acestea sunt îndeajuns de puternice pentru a răsturna fortărețele răului dinăuntrul nostru, pentru a dezrădăcina imaginațiile și orice lucru care provoacă mândrie și pentru a ne face capabili să ne supunem dispozițiile, gândurile, motivele, cuvintele și faptele față de Cristos, Capul nostru. Lucrurile acestea dovedesc faptul că armele noastre sunt eficiente — PT 1934, 95.

Pasaje paralele: Efeseni 6:12-18; 1 Tesaloniceni 5:8; 1 Timotei 1:18; 6:12; 2 Timotei 2:3; 4:7; 1 Corinteni 2:4; 2 Corinteni 6:7; 13:3, 4; 1 Corinteni 1:19.

Cântări: 266 [-], 20, 272 [171], 198 [-], 183 [136], 130 [111], 13.

Poeziile Zorilor, 127: Oastea lui Ghedeon în antitip.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 131 (R5889: Lupta creștinului împotriva mândriei VDM, Vol. 3, Nr. 6, pag. 220).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 205 (R4849: Iubirea care se cere de la noua creațieVDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2070); Z ʼ14, 184 (R5481: Să ne potrivim ca niște copii ascultători VDM, Vol. 13, Nr. 4, pag. 923); Z ʼ14, 248 (R5520: Loialitatea dovedită prin ascultarea promptă VDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 858); Z ʼ15, 147 (R5685: Cucerirea de către noua creatură a cărnii sale VDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 576); Z ʼ15, 179 (R5705: Biruința noastră asupra canaaniților antitipici VDM, Vol. 8, Nr. 3, pag. 544); Z ʼ16, 28 (R5839: Să ascultăm de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni VDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 316); Z ʼ16, 123 (R5889a: „Iată, ne întoarcem la neamuri!” VDM, Vol. 4, Nr. 1, pag. 225).

L.T. în limba rusă; R2413; R4849; R5481; R5520; R5685; R5705; R5839; R5889_1.

L.T. în limba ucraineană; R2413; R4849; R5000; R5481; R5520; R5685; R5705; R5839; R5889_1.

L.T. în limba engleză; R2413; R4849; R5000; R5481; R5520; R5685; R5705; R5839; R5889.

Întrebări: Ce luptă am dus eu săptămâna aceasta în războiul creștin? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 05 IULIE (Cântarea 59) [*Engl. R1560]