25 octombrie

Purtați-vă curajos și Iehova va fi cu cel bun 2 Cronici 19:11.

Oricine are vreo datorie de îndeplinit să nu se teamă, şi în timp ce căutăm să îndeplinim îndatoriri neplăcute într-o manieră binevoitoare, atât dreaptă cât şi iubitoare, să nu ne temem de oameni, ci mai degrabă să ne temem de Domnul şi să fim atenţi să-I plăcem Lui. Să-şi lupte lumea luptele ei, Domnul va supraveghea şi rezultatele vor fi în cele din urmă glorioase. Noi care aparţinem poporului nou, Împărăţiei noi, care nu este din lumea aceasta, să nu folosim arme trupeşti, ci sabia Spiritului — să luptăm lupta bună a credinţei, să apucăm lucrurile măreţe care ne stau înainte, şi nu numai noi să stăm în picioare, ci să ajutăm să stea pe toţi cei care au acelaşi Spirit şi sunt membri ai aceleiaşi armate spirituale, desăvârşiţi în El care este Capul, Căpetenia mântuirii noastre — Z ’04, 207, 205 (R3393).  

*       *       *

A ne purta curajos nu înseamnă a ne subaprecia dificultățile, sarcinile sau dușmanii, nici nu înseamnă a ne supraaprecia aptitudinile și realizările. Aceasta înseamnă a aprecia cu cumpătare tot ceea ce are legătură cu lupta noastră creștină. Prin urmare ne dăm seama că cei care sunt pentru noi sunt mai mari decât cei care sunt împotriva noastră. Astfel ni se va da putere să înfruntăm bărbătește toate pericolele cu inimile pline de speranță pentru victorie. Dacă la curajul nostru adăugăm bunătatea inimii, Cel care lucrează toate lucrurile pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, se va îndura de noi pentru lipsurile, greșelile și slăbiciunile pe care le avem, ca și pentru imaturitatea inimii, minții și voinței noastre noi, și ne va da har pentru ajutor în orice timp de nevoie — PT 1934, 143.

Pasaje paralele: Iosua 1:1-9; 2 Cronici 15:7, 8; Proverbe 28:1; Ezechiel 2:6; 3:9; 1 Corinteni 16:13; Filipeni 1:27, 28; 2 Timotei 1:7; Geneza 22:1-14; Judecători 6:25-31; Ezra 8:22, 23; 5:11; Daniel 3:16-18; 6:10; Faptele 4:19; 5:29; Apocalipsa 2:10.

Cântări: 13, 20, 136 [-], 183 [136], 261 [-], 266 [-], 272 [171].

Poeziile Zorilor, 44: Ceata lui Ghedeon.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 71 (R5413a: Atitudinea curajoasă  în trecut, în prezent și în viitor VDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1043).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 70 (R5413: Sfârșitul veacului un timp primejdiosVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1044); Z ʼ14, 212 (R5498: Cum și unde voi servi?VDM, Vol. 13, Nr. 2 pag. 894); Z ʼ15, 243 (R5744: Privilegiile tronului de harVDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 477).

L.T. în limba rusă; R4567; R5413; R5498; R5744.

L.T. în limba ucraineană; R3393; R4567; R5413; R5498; R5744.

L.T. în limba engleză; R3393; R4567; R5413; R5498; R5744. 

Întrebări: Ce a înfăptuit acest verset pentru mine săptămâna aceasta? În ce mod? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 25 OCTOMBRIE [R5802] (Cântarea 356)