26 octombrie

Aruncând toată îngrijorarea voastră asupra lui, pentru că el se îngrijește de voi 1 Petru 5:7.

Această sugestie pe care ne-o dă Cuvântul este foarte încurajatoare și mângâietoare. Cu toate acestea, pe măsură ce trec anii lor ca membri ai familiei lui Dumnezeu și de educare în școala lui Hristos, poporul Domnului să învețe tot mai bine că nu trebuie să ceară Domnului să le conducă eforturile conform înțelepciunii lor, că nu trebuie să ceară ca voința lor să se facă pe pământ sau în cer, ci, mai curând, spunând Domnului sarcinile lor mari și mici, ei trebuie să-și dea seama de iubirea și simpatia Lui și să și-o însușească, și ca balsam al inimii lor să folosească asigurările mângâietoare ale Cuvântului Său, deoarece Dumnezeu este în stare și vrea să facă toate experiențele lor folositoare, dacă ei cu încredere și convingere rămân în El — Z ’04, 237 (R3409).  

*       *       *

Îngrijorările noastre sunt lucrurile care ne încearcă, cum ar fi pierderile, dezamăgirile, întârzierile, restrângerile, abandonările, responsabilitățile, greșelile, lipsurile și slăbiciunile noastre și ale altora, eșecurile, diferențele, greutățile, despărțirile, cernerile, necesitățile, împotrivirile, bolile, oboseala, durerea, întristarea, trădările, asupririle, persecuțiile etc. Tendința lor naturală este de a absorbi atenția inimilor și a minților noastre, provocând îngrijorare. Deși trebuie să fim foarte sârguincioși în treburile noastre, acționând ca și cum totul ar depinde de noi, totuși să credem din toată inima că totul depinde de Dumnezeu! Partea noastră este să exercităm sârguință; a Sa este să aibă grijă. El Își îndeplinește credincios angajamentele, și fiind Ajutorul și Îngrijitorul nostru, El aranjează toate lucrurile în interesul nostru. Prin urmare, putem foarte bine să-I încredințăm Lui interesele noastre — PT 1933, 148.

Pasaje paralele: Psalmii 37:5; 127:2; Matei 6:25-34; 11:28-30; 13:22; Luca 21:34; Romani 8:28; Filipeni 4:6, 7, 19; Proverbe 16:3; Ieremia 17:7, 8; Evrei 13:5.

Cântări: 328 [183], 67, 228 [-], 293 [-], 305 [-], 330 [-], 294 [-].

Poeziile Zorilor, 74: O, cine va rostogoli piatra?

Lectură din Turn: Z ʼ14, 230 (R5508: Marele nostru purtător de poveri VDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 875).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 10 (R4740: Dumnezeu care răspunde la rugăciune — VDM, Vol. 28, Nr. 1, pag. 2271); Z ʼ14, 69 (R5412: Spiritul ajutorăriiVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1045).

L.T. în limba rusă; R2653; R5412.

L.T. în limba ucraineană; R2653; R4740; R5412.

L.T. în limba engleză; R2653; R4740; R5412.

Întrebări: Ce am făcut eu cu îngrijorare săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 26 OCTOMBRIE (Cântarea 133)