1 IULIE

Umblați precum copii ai luminii … încercând ce este plăcut Domnului — Efeseni 5:8, 10.

Dacă noi suntem sfințiți prin Adevăr pentru Dumnezeu — dacă voința noastră este moartă și am acceptat pe deplin voința Domnului ca fiind a noastră, în cuget, cuvânt și faptă, atunci am făcut voia lui Dumnezeu și vom câștiga premiul ca „învingători”, chiar dacă, nefiindu-ne date ocazii favorabile, nu am predicat niciodată, nu am dat niciodată săracilor și niciodată nu am suferit ca martiri pentru cauza Adevărului. Să reținem bine acest punct cu toții: „Aceasta este voia lui Dumnezeu [cu privire la voi], sfințirea voastră”. Nimic să nu umbrească sau să întunece acest adevăr — nici alte adevăruri și nici erori. Aceasta să domine mersul vieții noastre și dacă voința lui Dumnezeu este într-adevăr voința noastră, atunci avem o cărare clar marcată înaintea noastră, ceea ce este foarte importantZ ʼ99, 4 (R2411).

*       *       *

Copiii luminii sunt poporul consacrat al lui Dumnezeu care au Adevărul. Ei își conformează conduita după doctrinele, preceptele, promisiunile, îndemnurile, profețiile, istoriile și tipurile din Cuvântul lui Dumnezeu. Ei studiază statornic Cuvântul și caută să-i pună în practică principiile în împrejurările din viața lor, pentru ca astfel să poată afla, și apoi să facă ce este plăcut Domnului — PT 1926, 95.

Pasaje paralele: Matei 5:14-16; Ioan 12:46; 2 Corinteni 4:6; 1 Tesaloniceni 5:5; 1 Ioan 1:7; 2:6, 9, 10; Romani 12:2; 13:13; Efeseni 5:2, 10, 17; 1 Tesaloniceni 4:3; 5:24; Filipeni 1:10; 1 Timotei 2:3.

Cântări: 315 [-], 1, 20, 196 [142], 71, 125[-], 154 [-].

Poeziile Zorilor, 77: Cred fără să văd.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 126 (R5446: Asemănarea cu Cristos — dovada stării de fiuVDM, Vol. 14, Nr. 3, pag. 983).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 96 (R4992: „Voi sunteți lumina lumii VDM, Vol. 24, Nr. 1, pag. 1817); Z ʼ16, 61 (R5860: „Lăsați lumina voastră să strălucească”VDM, Vol. 4, Nr. 6, pag. 288).

L.T. în limba rusă; R5860.

L.T. în limba ucraineană; R2099; R2411; R4992; R5860.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am căutat eu săptămâna aceasta, ca un copil al luminii, să-mi cercetez dispoziția, motivele, gândurile, cuvintele și faptele? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 01 IULIE (Cântarea 406)