27 IULIE

Nu vom găsi vreo ocazie împotriva acestui Daniel, decât dacă o găsim împotriva lui referitor la legea Dumnezeului său — Daniel 6:5.

Nu toți sunt spirite conducătoare cum a fost Daniel, nici nu sunt date tuturor vedenii, revelații și interpretări ca lui Daniel. Dar toți vor avea același spirit al devotamentului pentru principiile dreptății, devotament care, sub îngrijirea divină, pas cu pas va fi pus la încercare pe calea îngustă, după cum vom căuta să umblăm pe urmele Aceluia care ne-a lăsat exemplu — Danielul nostru, Conducătorul nostru, Domnul nostru Isus. De aceea, toți cei care numesc numele lui Cristos să se îndepărteze de fărădelege; fiecare să fie credincios: „îndrăznește să fii un Daniel” Z ʼ99, 167 (R2492).

*       *       *

Caracterul lui Daniel este demn de imitat. La fel ca el, noi trebuie să căutăm să fim atât de atenți în ceea ce ține de trup, minte, morală și religie încât omul natural să nu poată pe bună dreptate să ne acuze de vreo greșeală. Inevitabil, el se va împiedica de activitatea noastră religioasă, dacă ea este în armonie cu Adevărul. Vrăjmașii Adevărului ne-ar învinui bucuroși de delicte în legătură cu alte lucruri. Noi nu trebuie să le dăm nicio ocazie pentru aceasta, întocmai cum nici Daniel nu le-a dat — PT 1933, 80.

Pasaje paralele: Geneza 49:23; Iov 12:4; Psalmii 11:2; 38:20; 44:15-18, 22; Isaia 29:20, 21; Matei 5:10-12, 44; 10:16-18, 21-23, 28; 24:9, 10; Luca 6:22, 23; 21:12-19; Ioan 15:18, 19; 16:1, 2; 17:14; Faptele 4:16-20; 5:40-42; Romani 8:17, 35-37; 2 Corinteni 11:23-27; Evrei 12:3, 4.

Cântări: 200 [-], 13, 134 [113], 259 [168], 307 [-], 299 [-], 325 [-].

Poeziile Zorilor, 186: „Să nu vi se pară ciudat!”

Lectură din Turn: Z ʼ11, 347 (R4874: În groapa cu leiVDM, Vol. 25, Nr. 6, pag. 2018).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 361 (R4881a: Pus ca păzitorVDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2003).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R621; R1532; R4881_1.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am fost eu săptămâna aceasta persecutat pentru dreptate? Cum am suportat eu persecuția? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 27 IULIE [V.D.M. 204:4] (Cântarea 191)