24 IULIE

Mult poate rugăciunea ferventă și puternică a unui om drept — Iacov 5:16.

Comuniunea cu Domnul în rugăciune are ca rezultat încredere mai mare în supravegherea lucrurilor noastre de către El, mai mare credință în promisiunile cele mai mari și prețioase ale Cuvântului Său, mai mare recunoaștere a conducerii Sale din trecut și din prezent, mai mare iubire față de toți frații lui Cristos și mai mare preocupare de bunăstarea și înaintarea lor spirituală. Astfel, rugăciunea este în legătură strânsă și activă cu progresul în lucrurile spirituale, progres în roadele Spiritului, față de Dumnezeu, față de frați și față de toți oameniiZ ʼ00, 268 (R2692).

*       *       *

Un om drept este cel care este și îndreptățit și consacrat. Unul ca acesta are acces în Cristos printr-un singur Spirit la Tatăl, pe deplin asigurat că rugăciunile sale oferite în numele și prin meritul lui Cristos vor avea răspuns. În mod corespunzător rugăciunile sale sunt fervente și aduc răspunsul divin. Tot așa rugăciunile sale sunt și puternice fiindcă izvorăsc din dorințele arzătoare pentru lucruri care îl vor glorifica pe Dumnezeu în Cristos — PT 1930, 79.

Pasaje paralele: Deuteronom 9:18-20; Iosua 10:12; 1 Samuel 12:18; 2 Împărați 20:2-5; Psalmii 10:17; 34:15; 145:18; Proverbe 15:29; 28:9; Ioan 9:31; 1 Ioan 3:22.

Cântări: 1, 35, 50, 218 [149], 323 [-], 239 [-], 274 [406].

Poeziile Zorilor, 61: Încrede-te mai mult în El.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 243 (R5744: Privilegiile tronului de harVDM, Vol. 7, Nr. 4, pag. 477).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 277 (R5310: Rugăciunea, suflarea vitală a noii creaturiVDM, Vol. 17, Nr. 3, pag. 1218); Z ʼ14, 8 (R5378: Cine se poate ruga și pentru ce?VDM, Vol. 15, Nr. 6, pag. 1099); Z ʼ15, 154 (R5692: Rugăciuni care sunt ascultateVDM, Vol. 8, Nr. 5, pag. 567);  Z ʼ15, 182 (R5707: Rugăciunea ― folosirea ei potrivită și nepotrivităVDM, Vol. 8, Nr. 3, pag. 540).

L.T. în limba rusă; R4603; R5310; R5378; R5692; R5707; 3hg381.

L.T. în limba ucraineană; R4603; R5310; R5378; R5692; R5707; 3hg381.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Pentru ce m-am rugat eu fervent săptămâna aceasta? Cum am trecut peste piedici?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 IULIE (Cântarea 280)