BIRUIREA OBICEIURILOR RELE

Cu ce își va curăți un tânăr calea? Ținând seama la ea conform cuvântului tăuPsalmii  119:9.
Câtă responsabilitate au cei care își zidesc caracterul lor și pe al altora! Să ne amintim că caracterele noastre sunt manifestate prin obiceiurile noastre în viață. Fiecare faptă, chiar și cea mai măruntă, tinde să formeze un obicei nou sau să-l întărească pe cel deja stabilit. Cât de important este, deci, ca gândurile și faptele noastre să nu fie lipsite de țel, ci să aibă un scop (1 Corinteni 10:31); și, mai presus de toate, ca viețile noastre să fie „transformate [reformate] prin înnoirea minții noastre”; ca noi, dând la o parte răul și toate influențele care tind spre rău, să primim de la Domnul, prin Cuvântul Său, „spiritul minții sănătoase”, „mintea lui Cristos”. Având în vedere faptele cazului, este într-adevăr un lucru solemn a trăi, a gândi și a înfăptui. Este de datoria noastră să ne păzim bine gândurile, cuvintele și faptele, și mereu să ținem cont de responsabilitatea noastră față de Dumnezeu, atât în ce ne privește pe noi cât și pe alții, ca ambasadori ai lui Cristos — Z ’05, 360 (R3674).
                                                                      * * *
Ce înseamnă obiceiul? El poate fi definit ca deprinderea minții sau a dispoziției de a gândi sau de a acționa în anumite feluri folosite mai înainte și în mod obișnuit. Obiceiurile au o putere extraordinară pentru bine sau pentru rău. Proverbul spune: Semeni un gând și culegi un motiv; semeni un motiv și culegi o faptă; semeni o faptă și culegi o tendință; semeni o tendință și culegi un obicei; semeni un obicei și culegi un caracter; semeni un caracter și culegi o soartă. Obiceiul concepe o poftă pentru fapta săvârșită. Dându-i-se frâu liber, obiceiul ne controlează conduita generală — gândurile, vorbirea, gesturile, tonul vocii, ținuta, îmbrăcămintea, comportamentul etc. — BS 1973, 75.
Pasaje paralele: Numeri 8:7; Neemia 13:22; Iov 17:9; Psalmii 19:12-14; 24:3-5; 32:5; 51; 119:9; Isaia 1:16; 52:11; Ieremia 22:21; Mica 2:1; Romani 6:11-23; 1 Corinteni 6:9-11, 18; 10:14; 2 Corinteni 7:1; Galateni 5:1; 6:1, 7, 8; 2 Timotei 2:22; Iacov 1:8, 12-14; 4:8; 1 Ioan 1:9; 5:21; Apocalipsa 3:5; 21:7, 8.
Cântări: 130 [111], 136 [-], 312 [-], 194 [-], 96, 198 [-], 350 [-].
Poeziile Zorilor, 306.
Lectură din Turn: Z ʼ90, 5 (R1186).
Întrebări: Am căutat eu de curând cu stăruință să scap de obiceiurile rele? Ce mi-a ajutat sau ce mi-a stat în cale? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.