AJUTOR

Dacă un membru suferă, toate membrele suferă cu el; sau dacă unui membru îi este dată cinste, toate membrele se bucură împreună cu el1 Corinteni 12:26.
Fiecare creștin va fi prompt în acțiune în proporția în care este în armonie cu Capul și cu spiritul Lui de iubire. Uneori în corpul nostru uman mâna poate da ajutor unui membru rănit atât de repede încât pare imposibil de conceput că mesajul a mers mai întâi la cap și că ulterior mâna a fost comandată de către cap să ajute. Așa este și cu discipolii lui Cristos. Cei care sunt în deplină legătură și simpatie cu Capul, cu Domnul, sunt într-o atât de mare măsură de „un singur spirit” cu El, încât sunt nerăbdători să facă voia Lui și sunt atât de bine informați despre ceea ce este voia Lui, încât uneori ei par să acționeze aproape automat, dând ajutor prin cuvânt, faptă sau altfel celor cu care vin în atingere — Z ’02, 103 (R2984).
                                                                                    * * *
Textul acesta vorbește despre simpatie în sensul deplin al cuvântului. O astfel de simpatie înseamnă a înțelege pe alții, a fi în pielea lor în ce privește împrejurările, experiențele, sentimentele și scopurile lor. Astfel îi înțelegem pe Dumnezeu și pe Cristos fiindcă ne simțim una cu Ei în ce privește caracterul, planul, lucrarea și triumful Lor, precum și în ce privește persecuția pe care Ei o primesc din partea lui Satan și a slujitorilor lui. În simpatia noastră față de frați noi nu-i înțelegem numai așa cum îi înțelegem pe Dumnezeu și pe Cristos; ci în plus, îi
compătimim pentru greșelile, lipsurile, defectele, eșecurile și slăbiciunile lor, știind bine că suntem împovărați cu neputințe asemănătoare. Noi nu-i compătimim pe Dumnezeu și pe Cristos pentru acestea, Ei fiind liberi de acestea. Față de lume noi nu simțim simpatie, ci milă,
pentru lipsa lor de armonie cu principiile bune și pentru tratarea rea pe care o au din partea lui Satan, a slujitorilor lui cu voia și a celor înșelați — PT 1933, 164.

Pasaje paralele: Psalmii 20:2; 46:4, 5; 84:1-10; 102:13-15; 111:1; 132:16; 133; 134; Proverbe 3:27, 28; 11:25; 22:9; 25:21; Isaia 40:11; 52:7; 58:6-11; 61:1-3; Faptele 20:28; 11:29, 30; Romani 15:15-27; 1 Corinteni 12:28; 13:3; 2 Corinteni 8:1-15, 24; Filipeni 4:10-18; Coloseni 1:24; 1 Timotei 6:18; Evrei 6:10; 13:16; 1 Petru 2:5; Marcu 9:41.

Cântări: 23, 95, 170 [-], 172 [317], 179 [133], 277 [-], 322 [-].

Poeziile Zorilor, 161.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 168 (R5250: Serviciul fraților un zel potrivitVDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1325).

Întrebări: Am fost eu de ajutor săptămâna aceasta? Cui am fost de ajutor? Din ce motiv? În ce mod? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? În ce împrejurări? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.