Războiul împotriva sărăciei

ȘTIAȚI CĂ: multe țări — în special SUA — depun eforturi nobile, pe scară largă, pentru îmbunătățirea condițiilor celor care au nevoie — financiar, social, educațional și fizic? Știați că, sărăcia, la fel ca boala, durerea, tristețea, suferința, deznădejdea, ignoranța, superstiția, nebunia, exploatarea și depravarea morală și religioasă, există deoarece

Farfurii zburătoare

ȘTIAȚI CĂ: de când au fost înregistrate atât de multe apariții ale așa-numitelor „farfurii zburătoare” în SUA, Canada, America de Sud, Europa, Africa, Australia, Orientul Îndepărtat etc., mai mulți oameni fiind martori la multe dintre ele, publicul devine din ce în ce mai convins de existența lor? Știați că, a

Pământul Nou

ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, „o generație trece și altă generație vine, dar pământul [planeta noastră] rămâne pentru totdeauna” (Eclesiastul 1:4; Psalmii 119:90)? ȘTIAȚI CĂ: Biblia învață că, „Dumnezeu însuși care a format pământul [planeta noastră] … nu l-a creat în zadar [pentru a fi distrus de foc literal, sau

Dumnezeu vă iubește!

ȘTIAȚI CĂ: Dumnezeu, din  marea și nemărginita Sa iubire, din voința Sa dezinteresată (Luca 2:14; 1 Ioan 4:8), a pregătit un mod în care voi și întreaga omenire (indiferent de origine, rasă, culoare, naționalitate, educație, ocupație, statut social, poziție financiară etc.) puteți obține viață veșnică? ȘTIAȚI CĂ: îngerii din cer

Ziua de Judecată

ȘTIAȚI CĂ: gândul la Ziua de Judecată produce groază în mulți pentru că de obicei au fost greșit învățați că este o zi de 24 de ore, când, în mijlocul unor mari zguduiri ale naturii ― cutremure literale, morminte care se deschid etc.― Cristos cheamă din binecuvântarea cerească și din

Întoarcerea lui Israel

Un studiu oportun atât pentru evrei cât și pentru neamuri ȘTIAȚI CĂ: Israel a fost primul popor ales al lui Dumnezeu (Deuteronom 7:6; Psalmii 135:4; 147:19, 20; Amos 3:2)? Știați că, atunci când în Eden, Dumnezeu a condamnat după dreptate pe copiii Săi neascultători la moarte (Geneza 2:17; Ezechiel 18:4,