12 IULIE

De aceea dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi — Ioan 8:36.

Adevărații discipoli, dând atenție Cuvântului Marelui Învățător și continuând în toate să fie elevii Săi, sunt eliberați nu numai de superstiții și de ignoranță, ci și de servitutea păcatului, iar în schimb primesc o corectă apreciere a slăbiciunilor și defectelor naturii lor și a cugetului divin, care este Adevărul. Prin urmare, libertatea lor îi binecuvântează în loc să le facă rău, aduce umilință în loc de mândrie și lăudăroșie, aduce răbdare în loc de mânie, aduce generozitate și bunăvoință în loc de dușmănie și egoism, aduce bucurie și pace în loc de nemulțumire și amărăciune a spiritului. Într-adevăr, numai Fiul ne poate face cu adevărat liberiZ ʼ99, 57 (R2438).

*       *       *

Fiul lui Dumnezeu este Dezrobitorul cel mare. El eliberează pe cei mai nenorociți sclavi de cea mai apăsătoare robie (a lui Satan) și din mâinile celor mai cruzi stăpânitori (păcatul, eroarea, egoismul, spiritul lumesc, moartea și inexistența). El le dă cea mai glorioasă libertate, cea de a voi voința lui Dumnezeu, exercitată din cele mai curate motive — de credință, speranță, iubire și ascultare — spre viață veșnică, și toate acestea ca un dar al iubirii Sale, făcut posibil prin acel unic sacrificiu și acea slujire consemnată în analele istoriei lumii — PT 1934, 95.

Pasaje paralele: Isaia 49:24-26; 61:1-3; 63:4; Luca 4:18; Ioan 8:31-35; Romani 7:22, 23; 8:2; 2 Corinteni 3:17; Galateni 3:28; 5:1; Coloseni 3:11; 1 Ioan 1:7-9; Apocalipsa 1:5; 5:9.

Cântări: 246 [162], 54 [54, 283], 15, 132 [112, 230], 194 [-], 255 [166], 95.

Poeziile Zorilor, 98: O mică discuție cu Isus.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 227 (R5506: Calea, adevărul și viața VDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 877).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 351 (R4707: Libertatea cu care Cristos ne face liberi VDM, Vol. 28, Nr. 4, pag. ); Z ʼ15, 264 (R5757: Eliberarea deplină promisă sfinților lui Dumnezeu VDM, Vol. 7, Nr. 2, pag. ); Z ʼ15, 296 (R5777: Stăpânirea dorințelor după lucrurile pământești VDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. ); Z ʼ15, 356 (R5806: Cuvenita omorâre a trupului VDM, Vol. 5, Nr. 6, pag. ).

L.T. în limba rusă; R5757; R5777; R5806.

L.T. în limba ucraineană; R4707_1; R5757; R5777; R5806.

L.T. în limba engleză; R2438; R4707_1; R5757; R5777.

Întrebări: Care au fost experiențele din timpul acestei săptămâni în ce privește libertatea creștină? Cum au fost ele întâmpinate? Ce rezultat au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 12 IULIE (Cântarea 212) [Engl. R3579 (MESSIANIC HOPES INSPIRING)]