1 OCTOMBRIE

Voi lua seama la căile mele, ca să nu păcătuiesc cu limba mea, îmi voi ține gura cu un frâu, cât timp cel stricat este înaintea mea — Psalmii 39:1.

Probabil că fiecare om cu experiență va fi de acord pe deplin cu afirmația că limba este mai puternică în influența ei decât oricare alt membru al trupului, atât în ce privește binele cât și răul. Experiența ne învață, de asemenea, că cei mai mulți oameni mai ușor își stăpânesc oricare alt organ decât limba. Limba este un serv atât de iscusit, încât fiecare ambiție, patimă și înclinare a naturii căzute caută să o folosească drept servitor sau canal al răului. Prin urmare, din partea creștinului se cere vigilență, înțelepciune și grijă crescute, ca să poată guverna acest membru al trupului său și să-l supună noii minți în Cristos, ca el să nu mai fie o piedică lui și altora, ci dimpotrivă, un ajutor pe calea îngustăZ ’97, 156 (R2156).

*       *       *

Cei care nu pot să țină lucrurile în secret sunt înclinați să păcătuiască cu limba lor, rostind lucruri nedrepte față de Dumnezeu, față de ei înșiși și față de alții. Chiar și cei care sunt discreți în mare măsură nu sunt cu totul liberi de această greșeală. Pentru că cei din ambele categorii, mai ales cei din prima, trebuie să ia seama la temperamentul, gândurile, motivele, cuvintele, faptele, împrejurările și influențele care acționează asupra lor pentru a spune ceea ce este corect și pentru a evita să spună ceea ce este greșit. Poporul Domnului trebuie tot timpul să caute a-și controla limba; și în mod deosebit trebuie să facă acest lucru când se află în prezența celor răi, care le vor denatura cuvintele cu intenție egoistă și scop rău, după cum dovedește toată istoria — PT 1936, 110.

Pasaje paralele: Psalmii 10:7; 12:3, 4; 15:1-3; 37:30; 141:3; 34:13; Iov 38:2; 16:5; 27:4; Proverbe 10:11, 13, 19-21, 31, 32; 11:12-14; 12:14-23; 13:2, 3; 14:3; 15:1, 2, 4, 7, 14, 23, 26, 28; 16:21-24; 17:7, 27, 28; 18:6, 7, 13; 29:11, 20; Eclesiastul 5:3, 7; Amos 5:13; Zaharia 8:16; Matei 12:37; Luca 6:45; Efeseni 4:22, 25, 29; Coloseni 4:6; Iacov 1:19, 26; 3:2, 13; Apocalipsa 14:5.

Cântări: 183 [136], 130 [111], 277 [-], 150 [-], 1, 116 [-], 260 [169].

Poeziile Zorilor, 273: Trei porți de aur.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 126 (R4804: Să nu păcătuiți cu limba voastră —VDM, Vol. 27, Nr. 1, pag. 2151).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 62 (R4770: Ce înseamnă „cuvânt murdar” VDM, Vol. 27, Nr. 5, pag. 2220); Z ʼ14, 245 (R5517: Controlul limbii o necesitate VDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 861); Z ʼ15, 135 (R5678: Și-a insultat Isus dușmanii? VDM, Vol. 9, Nr. 1, pag. 590).

L.T. în limba rusă.; R4770; R5517; R5678.

L.T. în limba ucraineană. R4770; R5517; R5678.

L.T. în limba engleză.; 2156; R4770; R5517; R5678.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 01 OCTOMBRIE [V. D. M. 19.3] (Cântarea 200)