9 IULIE

După ce își scoate oile, merge înaintea lor și oile îl urmează, pentru că ele îi cunosc vocea — Ioan 10:4.

Vocea Bunului Păstor este un amestec de sunete diferite într-un fel în care nu sunt amestecate de nicio altă voce. Vocea Lui face să răsune puternic coarda dreptății împreună cu coarda iubirii și totul este intonat cu înțelepciune și putere. Alte teorii, planuri și proiecte ale oamenilor și ale spiritelor rele nu au o asemenea armonie de sunete precum are mesajul pe care ni l-a trimis Marele Păstor prin Fiul Său. Pe deasupra, când oile adevărate aud vocea Bunului Păstor, aceasta le mulțumește dorințele așa cum nimic altceva nu le poate mulțumi. Ele nu vor mai fi în pericolul ca alte sunete, cuvinte, teorii și proiecte să le ademenească, ci vor răspunde tuturor: „Isus m-a mângâiat, Isus e-al meu”Z 00, 230 (R2672).

*       *       *

Domnul și-a scos oile din staulul Legământului Mozaic prin moartea Sa și prin consacrarea lor în El. Ca un păstor adevărat, El nu le-a mânat ci le-a condus, iar ele L-au urmat către pășunile verzi și apele liniștite ale Cuvântului, și către cărările binecuvântate ale dreptății. Ele recunosc vocea Sa — Adevărul — prin sunetul său dulce, mângâietor și armonios, care este viață pentru ele — PT 1936, 94.

Pasaje paralele: Ezechiel 34:2, 12, 14, 23; Ioan 14:6; Romani 5:1, 2; Evrei 10:19-22; Ioan 10:1-18; 15:13; Psalmii 23:1-4; Evrei 13:20; 1 Petru 5:4; Zaharia 11:17; Naum 1:7; 1 Corinteni 8:3; 2 Timotei 1:12; Isaia 53:6.

Cântări: 284 [173], 286 [-], 288 [-], 257 [235], 12, 87, 145 [-].

Poeziile Zorilor, 70: Domnul Păstorul meu.

Lectură din Turn: Z ʼ10, 398 (R4732: Adevăratul păstor și oile Sale ― VDM, Vol. 28, Nr. 3, pag. ).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 207 (R4851b: „Domnul este păstorul meu” VDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2068); Z ʼ14, 198 (R5490: Marele păstor și oile sale VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 908); Z ʼ15, 90 (R5653: „Iehova este păstorul meu!” VDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 635).

L.T. în limba rusă; R5490; R5653.

L.T. în limba ucraineană; R5490; R5653.

L.T. în limba engleză; R2672; R4732; R4851; R5653.

Întrebări: În ce mod Isus ca Păstor, și eu, ca una dintre oile Sale, am acționat unul față de altul săptămâna aceasta? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 09 IULIE (Cântarea 184) [*Engl. R4260]