31 IULIE

Lucrarea fiecăruia va fi arătată; fiindcă ziua o va face cunoscută, pentru că va fi revelată prin foc — 1 Corinteni 3:13, KJV.

Apostolul vorbește despre acest timp de încercări de foc și, asemănând credința și faptele unui creștin zelos cu o casă zidită din aur, argint și pietre scumpe, el declară că focul acestei zile, la sfârșitul acestui Veac, va încerca de ce fel este lucrul fiecăruia și va mistui totul, în afară de credința adevărată și de structurile caracterului adevărat. Dar să ne amintim că astfel de caractere loiale nu cresc dintr-o dată, în câteva ceasuri sau zile, ca ciupercile, ci se dezvoltă treptat și astfel devin fine și puternice ca măslinul Z ʼ99, 171 (R2494).

*       *       *

Textul se referă numai la cei consacrați. În mod general ziua de aici cuprinde Veacul Evanghelic, dar în mod deosebit se referă la încheierea lui — acum în zilele noastre. În timpul acesta Domnul a binevoit să permită ca peste tot poporul Său să vină încercări de foc. Printre acestea se numără pierderi, dezamăgiri, întârzieri, restrângeri, abandonări, greșeli din partea noastră și a altora, pedepse, greutăți, necesități, împotriviri, contradicții, oboseală, boală, durere, întristare, persecuție, rătăciri și ispite. Acestea vor dezvălui fără greș dacă cineva este al Domnului cu totul, parțial sau nu este deloc al Lui. Fericiți suntem dacă lucrarea noastră este „aurul și argintul” adevărului divin și „pietrele prețioase” ale unui caracter ca al lui Cristos, care va rezista la probe — PT 1930, 79.

Pasaje paralele: Eclesiastul 12:14; Maleahi 3:2, 3; Matei 7:22-27; 12:36, 37; Marcu 4:22; Luca 2:35; 12:2, 3; 1 Corinteni 3:12, 14, 15; 4:5; 1 Petru 1:7; 4:12.

Cântări: 119 [105, 228], 93, 230 [156], 63, 228 [-], 305 [-], 67.

Poeziile Zorilor, 180: Ispitit și încercat.

Lectură din Turn: Z ’16, 195 (R5916: Semnele prezenței RegeluiVDM, Vol. 3, Nr. 1, pag. 160).

Lectură suplimentară: Z ’12, 320 (R5114: Dezvoltarea credinței prin încercări de focVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1579).

L.T. în limba rusă; R4627; R5114.

L.T. în limba ucraineană; R4627; R5114.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce încercare specială am avut eu săptămâna aceasta? A arătat ea aurul, argintul și pietrele prețioase, sau lemnul, fânul și paiele? Ce lecție am învățat din această încercare?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 31 IULIE (Cântarea 106)