25 IULIE

Este un singur legiuitor, care este în stare să salveze și să nimicească; cine ești tu care judeci pe altul? — Iacov 4:12.

Cu acest gând se armonizează ceea ce spune apostolul Pavel, că nici lumea, nici frații nu-l pot judeca — că numai Domnul, care poate citi inima și poate cunoaște toate împrejurările, încercările și slăbiciunile cu care trebuie de luptat, îl poate judeca cum trebuie. „Ba încă”, declară apostolul, „nici chiar eu nu mă judec” (1 Corinteni 4:3). Este o metodă excelentă a nu condamna nici pe alții care pretind că umblă în mod conștiincios ca niște copii ai Domnului și a nu ne condamna nici chiar pe noi înșine în împrejurări asemănătoare. Zi de zi trebuie să stăruim înainte, făcând tot ce putem mai bine pentru a cultiva harurile cerești și pentru a servi Învățătorului nostru, lăsând rezultatele în grija DomnuluiZ ʼ99, 139 (R2479).

*       *       *

Dumnezeu este Legiuitorul în sens că legile care îi guvernează pe toți agenții Săi morali liberi își au originea în inima și mintea Sa, și El le-a scris în inimile și mințile lor. Din motivul acesta, El are dreptul să aplice legea, să dea viață celor care rămân în armonie cu legea Sa, și să condamne la moarte pe cei care încalcă legea Sa. Această funcție face imposibil ca cineva să ocupe scaunul Său de judecată, decât dacă El îl numește — PT 1935, 102.

Pasaje paralele: Efeseni 4:31; Luca 6:37; Romani 2:1; 9:20; 14:4, 13; 1 Corinteni 4:5; Exodul 20:16; Matei 10:28; Isaia 8:12, 13; Luca 12:4, 5; 1 Petru 3:14, 15; Evrei 7:25.

Cântări: 11, 45, 46, 83, 227 [-], 23, 95.

Poeziile Zorilor, 144: Nu judecați după ce se vede în afară.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 120 (R4798: „Până va veni Domnul” — VDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2160).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 122 (R4802: „Uitați-vă la El ca să nu cădeți de oboseală” VDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2157); Z ʼ13, 235 (R5287: Cine este aproapele meu? VDM, Vol. 17, Nr. 6, pag. 1261).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R1712; R4802; R5699.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Mi-am dat eu seama de judecata lui Dumnezeu și am acționat eu în armonie cu ea săptămâna aceasta? Ce experiențe m-au ajutat sau m-au împiedicat în această privință? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 25 IULIE (Cântarea 283)