10 OCTOMBRIE

V-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoaştere deplină după chipul Celui care l-a creat  — Coloseni 3:9, 10, GBV1989.

Numai în mintea, în voinţa noastră cele vechi s-au dus şi toate s-au făcut noi. De fapt, această schimbare va fi împlinită când acest muritor va fi îmbrăcat în nemurire, când ce este supus putrezirii va fi înviat în neputrezire — în glorie, în putere, ca fiinţe spirituale. Dar până atunci, ca să fim socotiţi vrednici de o parte în învierea celor drepți, se cere să ne arătăm bunăvoinţa, dorinţa serioasă de a fi întru totul aşa cum Domnul doreşte să fim. Aceasta, însă, nici într-un mod nu am putea-o arăta mai bine Domnului şi nouă înşine, şi nimic nu ar putea să ne fie de mai mare ajutor, decât de a ţine sub strictă supraveghere inimile şi cugetele noastre — Z ’04, 25 (R3304).

*       *       *

Poporul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat de omul cel vechi în sens că a renunțat la voința umană îndreptată spre sine și spre lume. Ei s-au îmbrăcat cu omul cel nou, în sens că au luat voința lui Dumnezeu ca pe a lor proprie, nu numai în cele umane ci și în cele spirituale. Astfel chipul lui Dumnezeu este reînoit zilnic în ei pe măsură ce sunt schimbați din slava unei asemănări mai mici în slava unei asemănări mai mari, până când chipul, caracterul lui Dumnezeu, este desăvârșit în ei. Iar mijloacele prin care se produce această schimbare este Cuvântul lui Dumnezeu primit cu înțelegere în inimi bune și oneste și practicat cu credincioșie de către ele, în mijlocul experiențelor vieții — PT 1935, 131.

Pasaje paralele: Efeseni 2:10; 4:22, 24, 25; Romani 6:4, 6, 13, 14; 12:2; Ezechiel 36:26; 2 Corinteni 3:18; 4:6; 5:17; Psalmii 51:10; 1 Petru 1:15, 16; Galateni 6:15; Tit 2:11, 12; Geneza 1:27.

Cântări: 105 [103], 78, 198 [-], 114 [-], 196 [142], 74, 4.

Poeziile Zorilor, 170: Crucea schimbată.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 147 (R5685: Cucerirea de către noua creatură a cărnii saleVDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 576).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 104 (R4794a: „Un țepuș în carne”VDM, Vol. 27, Nr. 3, pag. 2177); Z ʼ11, 136 (R4809: Ținerea corpului în stăpânireVDM, Vol. 27, Nr. 1, pag. 2141); Z ʼ11, 136 (R5539: Turnul puterii creștinuluiVDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 825).

L.T. în limba rusă; R5539.

L.T. în limba ucraineană; R4794; R4809; R5539.

L.T. în limba engleză; R3304; R4794; R4809; R5539;

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta cu omul cel vechi și cu omul cel nou? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au avut ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 10 OCTOMBRIE (Cântarea 4)