9 OCTOMBRIE

De ce sunteți fricoși, puțin credincioșilor? — Matei 8:26.

Fiecare experiență ne poate fi de folos. Dacă la început am fost fricoși și am strigat cu glas tare, curând am primit ajutor, poate însoțit de mustrarea: „puțin credinciosule”. Dar, pe măsură ce am primit lecție după lecție, Învățătorul va aștepta — și noi înșine trebuie să așteptăm de la noi — mai mare credință, mai mare încredere, mai mare pace, mai mare bucurie în Domnul; mai mare încredere în prezența Sa cu noi și în grija Sa față de noi, în puterea Sa de a ne elibera de adversar și de orice rău și că, în cele din urmă, El ne conduce în siguranță în portul pe care-l căutăm — Împărăția — Z ’04, 60 (R3324).

*       *       *

Uneori furtunile pe care le întâlnește marinarul creștin, în timp ce navighează pe marea condițiilor rele din prezent, aproape că răstoarnă corabia credinței sale. Alteori acestea o umplu cu apa suferinței, punând în pericol rămânerea ei pe apă; și aproape întotdeauna ele o aruncă încoace și încolo cu furia lor. În asemenea furtuni să nu uităm că Domnul, care poruncește vânturilor și valurilor, este aproape de noi ca Ocrotitor al nostru. Aceasta ne va elibera inimile de frica că corabia credinței noastre se va scufunda. La fel ca furtuna galileană, furtunile noastre de necaz, supuse poruncii Sale puternice: „Liniște, taci!”, se vor potoli cu un calm perfect. Știind acest lucru, nici să nu ne temem, nici să nu ne lipsească credința, căci El este cu noi — PT 1930, 166.

Pasaje paralele: Psalmii 31:22; 42:5, 6; 77:7-9; Isaia 49:14, 15; Matei 6:30; 14:29-31; 17:17; Marcu 4:38-40; 5:36; Luca 8:23-25; 17:5; Ioan 14:1; Galateni 6:12; Filipeni 4:6, 7; 2 Timotei 4:16; 1 Ioan 5:4.

Cântări: 56, 57, 124 [108], 93, 330 [-], 333 [-], 60.

Poeziile Zorilor, 65: O tu, puțin credinciosule.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 60 (R5188: Vrednicii din vechime  ― VDM, Vol. 20, Nr. 3, pag. 1441).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 259 (R4662: „Ca să vi se întărească inimile” ― VDM, Vol. 29, Nr. 2, pag. ); Z ʼ12, 275 (R5095: Să nu părăsiți încrederea voastrăVDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1629); Z ʼ14, 104 (R5433: Credința, baza odihnei adevărateVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1008); Z ʼ14, 282 (R5539: Turnul puterii creștinuluiVDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 825).

L.T. în limba rusă; R4662; R5433; R5539.

L.T. în limba ucraineană; R4662; R5095_1; R5433; R5539.

L.T. în limba engleză; R3324; R4662; R5095_1; R5433; R5539; 

Întrebări: Am dat eu dovadă de credință puțină? Ce a prilejuit-o? Cum am biruit-o?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 09 OCTOMBRIE [V. D. M. 24.2] (Cântarea 143)