8 OCTOMBRIE

Nu vă amăgiți … cel ce seamănă pentru carnea sa, din carne va secera putrezire; dar cel ce seamănă pentru Spirit, va secera din Spirit viață veșnică — Galateni 6:7, 8.

Semănăm pentru trup de fiecare dată când permitem dorințelor carnale, egoiste, nedrepte, necinstite ale trupului să stăpânească în inimile și viețile noastre și fiecare semănare o înlesnește pe următoarea și face și mai sigur sfârșitul acelui drum, care este moartea — moartea a doua. Dimpotrivă, orice rezistență față de dorințele trupești egoiste etc., orice exercitare a noii minți, a noii voințe în direcții spirituale, în lucruri care sunt curate, nobile, bune, adevărate, este semănare pentru Spirit, care va dezvolta în plus roadele Spiritului, harurile Spiritului, care, dacă perseverăm în ele, în cele din urmă ne vor aduce în acord cu făgăduințele și aranjamentele grațioase ale Domnului — viața eternă și Împărăția — Z ’04, 57 (R3321).

*       *       *

Așa cum se amăgește cel care seamănă o sămânță naturală de un anumit fel și se așteaptă să secere o roadă de un alt fel, tot așa se amăgește cel care seamănă o sămânță figurativă de un fel și se așteaptă se secere o roadă simbolică de un alt fel. Ce semeni, aceea răsare. De aceea, dacă cel care a primit Spiritul sfânt seamănă pentru carne, se amăgește pe sine însuși dacă se așteaptă să secere din Spirit. Din ceea ce a semănat pentru trup el va secera o roadă carnală care va sfârși în moarte. Ceea ce ne mângâie pe noi este legea fixă că semănatul spiritual va produce seceratul spiritual. Dacă, deci, noi semănăm pentru Spirit — studiem, răspândim și practicăm cu credincioșie cele spirituale, nu vom avea experiența dezamăgirii, căci secerișul nostru va fi viața veșnică — PT 1936, 110.

Pasaje paralele: Iov 4:8; Proverbe 11:18; 22:8; Osea 8:7; 10:12; Romani 8:1, 6, 7, 12-14; 6:6; 7:22, 23; 13:14; Galateni 5:16, 17; 2 Corinteni 9:6; Evrei 6:10; Ioan 4:14; Iuda 18-21; 1 Petru 2:11; Efeseni 4:22-24.

Cântări: 192 [140], 4, 47, 74, 78, 196 [142], 198 [-].

Poeziile Zorilor, 75: Oblic și paralel.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 108 (R5665: Timpul de semănat și de secerat pentru caracter — VDM, Vol. 9, Nr. 3, pag. 616).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 136 (R4809: Ținerea corpului în stăpânire VDM, Vol. 27, Nr. 1, pag. 2141); Z ʼ15, 147 (R5685: Cucerirea de către noua creatură a cărnii sale VDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 576); Z ʼ15, 356 (R5805b: Cuvenita omorâre a trupului VDM, Vol. 5, Nr. 6, pag. 362).

L.T. în limba rusă; R5685; R5806.

L.T. în limba ucraineană; R4809; R5685; R5806.

L.T. în limba engleză; R3321; R4809; R5685; R5806.

Întrebări: Ce am semănat eu săptămâna aceasta? Ce rezultat a avut? Cum aș putea să semăn o sămânță mai bună?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 OCTOMBRIE (Cântarea 161)