16 IULIE

Fiți umpluți cu Spirit — Efeseni 5:18, KJV.

Măsura umplerii noastre va corespunde cu măsura golirii noastre de spiritul voinței proprii și a umplerii noastre cu spiritul credinței și ascultării. Și cu toate că ascultarea nu poate face altfel decât să se manifeste în viața de toate zilele, totuși, la poporul Său consacrat Domnul consideră supunerea intenției, a voinței și a inimii. Prin urmare, unii ale căror inimi sunt cu totul credincioase Domnului pot fi plăcuți Lui cu toate că ei nu sunt cei mai plăcuți unora dintre cei cu care vin în atingere, în timp ce alții care sunt „înălțați între oameni” pentru moralitatea lor exterioară pot fi „o urâciune” înaintea lui Dumnezeu pentru răceala sau necinstea inimii lor. Cu toate acestea, cel care are în el noua speranță și noul spirit va căuta să se curețe nu numai în cugete, ci și în vorbe și fapte și în toate lucrurile lui, interioare și exterioareZ ʼ99, 92 (R2455).

*       *       *

În calitate de discipoli ai lui Cristos, a fi umpluți cu Spirit înseamnă a fi conduși de harurile primare, potrivite armonios între ele. Pentru a fi astfel umpluți trebuie să întrebuințăm cu credincioșie Spiritul, Cuvântul și providențele lui Dumnezeu. Iar faptul că rămânem astfel umpluți are drept rezultat nu numai cristalizarea caracterului precum cel al lui Cristos, ci și potrivirea pentru a fi în Împărăție împreună cu El. Această umplere cu Spirit are promisiunea vieții care este acum și a celei care urmează să vină — PT 1936, 94.

Pasaje paralele: Marcu 13:11; Luca 11:13; Ioan 3:34; 7:38, 39; 14:16, 17, 26; Faptele 4:8, 31; 5:32; 6:5; 9:31; 11:24; 13:52; Romani 5:3-5; 8:1-16; 1 Corinteni 2:4, 10-14; 3:16; 2 Corinteni 3:3, 6, 17, 18; Galateni 5:16, 17, 22, 25.

Cântări: 198 [-], 90, 91, 95, 128 [109], 1, 201 [-].

Poeziile Zorilor, 150: Crinii udați.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 182 (R5912: „Ei merg din putere în putere” VDM, Vol. 3, Nr. 2, pag. 171).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 28 (R4956a: Proba rezistenței — VDM, Vol. 24, Nr. 5, pag. 1888); Z ʼ12, 50 (R4969: Dus în pustie — VDM, Vol. 24, Nr. 3, pag. 1865).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R4956_1; R4969.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am fost eu umplut cu Spirit săptămâna aceasta? Cum s-a întâmplat? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 16 IULIE (Cântarea 67)