14 OCTOMBRIE

A face dreptate și judecată este pentru Iehova mai bine primit decât sacrificiul — Proverbe 21:3.

Noi trebuie să creștem în iubire și iubirea este lucrul principal. Dar înainte de a putea face mari progrese în cultivarea iubirii, trebuie să învățăm să fim echitabili, corecți, drepți. Lucrul acesta este bine prezentat în proverbul care spune că omul trebuie să fie drept înainte de a fi generos. Prin urmare, este de datoria poporului Domnului să studieze continuu acest subiect al dreptății și să pună zilnic în practică lecțiile conținute în Cuvântul Divin. Cei care înainte de a începe edificarea iubirii pun această bună temelie a caracterului lor, vor constata că fac progresul cuvenit. Orice iubire întemeiată pe nedreptate sau pe idei greșite despre dreptate este înșelătoare, nu este iubirea pe care Domnul o va cere ca proba uceniciei Z ’04, 56, 57 (R3321).

*       *       *

Aici, prin dreptate se are în vedere neprihănire și prin judecată se are în vedere învățătură adevărată. În mod obișnuit sacrificiu înseamnă faptele bune ale iubirii, dar aici sacrificiu înseamnă fapte bune făcute contrar dreptății și adevărului. Textul nu vrea să spună că Domnul nu dorește sacrificiu; nici că faptele bune ale iubirii, când sunt în armonie cu dreptatea și adevărul, nu sunt mai plăcute Domnului decât dreptatea și adevărul fără faptele bune ale dragostei. Mai degrabă ideea este aceea că Domnul preferă ca noi să îndeplinim faptele dreptății și adevărului fără un serviciu de sacrificiu decât să îndeplinim un serviciu de sacrificiu contrar dreptății și adevărului — PT 1926, 156.

Pasaje paralele: 1 Samuel 15:22; Psalmii 1:3; 15; 24:3-5; 106:3; 112:4-8; Proverbe 2:5-20; Isaia 32:16-18; Osea 6:6; Mica 6:6-8; Matei 5:20; Ioan 14:21-24; 15:4, 5, 8; Romani 6:19-22; 14:17-19; 1 Corinteni 13:1-7.

Cântări: 125 [-], 296 [175], 79, 99 [-], 54 [54, 283], 187 [139], 190 [-].

Poeziile Zorilor, 133: Ferm, neclintit.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 100 (R5430: Dreptatea  neprihănirea  temelia caracterului creștinVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1012).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 185 (R4839: Dreptatea și mila divinăVDM, Vol. 26, nr. 4, pag. 2089); Z ʼ13, 10 (R5158: Cum se formează caracterul dreptVDM, Vol. 20, Nr. 5, pag. 1487).

L.T. în limba rusă; R5158.

L.T. în limba ucraineană; R3160; R4839; R5158.

L.T. în limba engleză.; R3160; R3321; R4839; R5158.

Întrebări: Am practicat eu săptămâna aceasta adevărul și dreptatea sau am făcut sacrificii cu încălcarea lor? Care au fost împrejurările și urmările?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 14 OCTOMBRIE (Cântarea 47)