21 IULIE

Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc pentru adevăr  Ioan 18:37.

Credincioșia Domnului pentru Adevăr a fost aceea care a atras asupra Lui împotrivirea celor orbiți de adversar. Mărturia despre Adevăr a fost cea care L-a costat viața, și sacrificarea vieții Sale în apărarea Adevărului a constituit prețul răscumpărării. Tot așa, toți urmașii Domnului trebuie să mărturisească despre Adevăr — adevărul cu privire la caracterul și planul lui Dumnezeu. Pentru această mărturie pe toți urmașii adevărați ai lui Isus îi va costa viața, predându-se astfel lui Dumnezeu ca sacrificii vii, sfinte și bine primite prin Cristos Isus. Fiecare din cei care speră să aibă parte împreună cu Prințul Vieții în Împărăție să mărturisească despre Adevăr, o bună mărturie cu privire la Împărăție, la temelia ei și la suprastructura ei finală în glorieZ ʼ99, 123 (R2470).

*       *       *

Domnul nostru a avut o misiune specială în lumea aceasta. Misiunea Sa a fost să mărturisească pentru adevăr, nu în toate domeniile lui, ci în aspectele lui religioase; și El a îndeplinit cu credincioșie misiunea pe care i-a încredințat-o Tatăl. El a folosit fiecare ocazie pentru a-și aduce la îndeplinire misiunea, fie la timp fie ne la timp. Nici frica de împotrivire, nici dorința pentru favoare nu l-au putut ispiti să se retragă din drumul Său de a fi credincios — PT 1932, 95.

Pasaje paralele: Isaia 55:4; 1 Timotei 6:13; Apocalipsa 1:5; 3:14; Romani 15:8-12; Matei 7:21-23; 10:32, 33; Ioan 1:15-18; 9:22-38; 12:42, 43; Romani 10:8-10.

Cântări: 44, 116 [-], 210 [-], 164 [124­], 260 [169], 272 [171], 275 [-].

Poeziile Zorilor, 46: Calea îngustă.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 201 (R5720: Cum să vestim adevărulVDM, Vol. 8, Nr. 1, pag. 519).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 197 (R5489: Responsabilitatea noastră privind Adevărul Prezent VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 910).

L.T. în limba rusă; R5489.

L.T. în limba ucraineană; R2190; R5489; 3hg520.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am mărturisit eu pentru Adevăr săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 IULIE (Cântarea 91)