26 IULIE

Celui ce învinge îi voi da … o piatră albă, și pe piatră este scris un nume nou, pe care nimeni nu îl știe, decât cel ce îl primește — Apocalipsa 2:17.

Toți biruitorii trebuie să se dovedească a fi dintre cei care ar sacrifica orice alt lucru pentru Domnul, dintre cei care ar sacrifica, dacă este necesar, iubirea, prietenia și aprobarea din partea oricărei alte ființe, pentru a păstra iubirea și favoarea Domnului. Noi credem că această încercare se apropie zi de zi tot mai mult de poporul consacrat al Domnului și este de datoria fiecăruia dintre noi să ne amintim că acesta este unul dintre elementele încercării noastre și de aceea să ne îndreptăm afecțiunea spre lucrurile cerești și să omorâm toate acele afecțiuni pentru ființe și lucruri pământești care ar intra în concurență cu Domnul în afecțiunea noastră, în serviciu etc.Z ʼ99, 140 (R2479).

*       *       *

Biruitorul este cel care învinge păcatul, eroarea, egoismul și spiritul lumesc. Satan, lumea și trupul le pun pe acestea împotriva lui. Cu adevărat aceștia vor fi făcuți pietre vii în templul lui Dumnezeu, și vor primi natura divină, o natură atât de măreață încât nimeni nu o poate înțelege sau aprecia pe deplin decât cel ce o primește — PT 1934, 95.

Pasaje paralele: Psalmii 73:24; Osea 12:6; Matei 24:13; Ioan 8:31; 10:28; Faptele 11:23; Romani 2:6, 7; 8:30-39; 1 Corinteni 16:13; Galateni 6:9; Coloseni 1:10, 22, 23; Evrei 2:1; 3:6, 14; 10:23, 35, 36; 12:1-15; Iacov 1:4, 12; 1 Petru 1:4-8; 2 Petru 1:10, 11; Apocalipsa 2:7, 10, 11, 25-28; 3:5, 11.

Cântări: 272 [171], 21, 27, 32, 58, 72, 78.

Poeziile Zorilor, 298: Cum vei muri?

Lectură din Turn: Z ʼ12, 315 (R5113: Piatra albă dată învingătorilorVDM, Vol. 21, Nr. 6, pag. 1585).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 309 (R5329: Se cere mult curaj pentru învingereVDM, Vol. 16, Nr. 6, pag. 1181); Z ʼ13, 314 (R5334: Râvna spiritului necesară pentru învingereVDM, Vol. 16, Nr. 6, pag.1175); Z ʼ14, 23 (R5385: Credincioșie în administrarea noastrăVDM, Vol. 15, Nr. 5, pag.1087); Z ʼ15, 173 (R5703: Clasa care va fi cinstită de DomnulVDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 550).

L.T. în limba rusă; R5334; R5385; R5703.

L.T. în limba ucraineană; R5019; R5334; R5385; R5703.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am fost eu biruitor săptămâna aceasta? În ce mod? În ce privințe? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 26 IULIE (Cântarea 284)