BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

Din adâncuri am strigat către tine, Iehova — Psalmii 130:1.

Suntem uneori „trântiți jos, dar nu distruși” (2 Corinteni 4:9). Această expresie arată că deși apostolul și însoțitorii lui nu au fost disperați, nu s-au simțit părăsiți, ei au simțit uneori o greutate a spiritului. Această greutate a spiritului, sau acest sentiment de singurătate și deprimare, este firesc uneori pentru întreaga omenire sub condițiile adverse care predomină în lume. Greutatea acestei trântiri la pământ poate fi accentuată într-o anumită măsură de starea sănătății fizice. Cei care sunt slabi sau în durere fizică sunt predispuși să simtă orice presiune mentală sau necaz. Creștinul trebuie să lupte împotriva tuturor acestora; pentru că știm că suferințele și neputințele noastre sunt ceva din exterior și nu de la Domnul, decât în sensul că El le permite pentru dezvoltarea noastră, pentru lucrarea noastră viitoare în Împărăție. Trebuie deci să fim curajoși. Dacă Domnul permite să avem necaz, trebuie să fim tari, să îndurăm cu răbdare și să nu îngăduim să ne distrugă credința, fericirea sau loialitatea spiritului față de Cel căruia ne-am angajat să-I dăm ascultare. Noi trebuie să suportăm orice permite Tatăl nostru, cu blândețe de caracter, și să ne spunem nouă înșine: „Aceasta ar putea fi o lecție bună pentru mine. Poate că sentimentele acestea de descurajare, sentimentul acesta de singurătate, m-ar putea ajuta să pot compătimi mai mult pe alții”. Poetul a spus pe bună dreptate:

„În fiecare viață trebuie să cadă ceva ploaie,
Unele zile trebuie să fie întunecoase și mohorâte.”

Așadar, să avem grijă ca să nu îngăduim acestui sentiment de deprimare să ne cucerească și să nimicească credința și energia noastră; ci mai degrabă, căutând la Domnul har pentru ajutor și cerând făgăduințele Lui prețioase, să ne ridicăm deasupra greutății și să mergem curajos înainte — Z ’15, 120 (R5671).
                                                                                     * * *
Singurătatea poate fi definită ca o stare abătută sau de tristețe ca urmare a lipsei de tovărășie și a separării de alte persoane, iar deznădejdea — ca o stare în care cineva este foarte descurajat și deprimat. Aceste stări nedorite pot fi depășite luptând lupta cea bună a credinței (1 Timotei 6:12), folosind învățăturile Bibliei și exemplele altor creștini, prin apropiere de Dumnezeu și de Cristos, prin comuniune cu Ei și (când este posibil) cu alți credincioși, prin angajare din toată inima în slujire plăcută lui Dumnezeu, prin aducere aminte de promisiunile prețioase ale lui Dumnezeu, prin imnuri și poezii creștine încurajatoare și prin determinare perseverentă de a nu da victoria lui Satan ci lui Dumnezeu — BS 1980, 60.
Pasaje paralele: Geneza 21:9-21; Exodul 6:9-12; 1 Împărați 19:1-14, 18; 2 Împărați 6:15-17; Iov 3; 4:5; 7:3-6; 17:7, 13-16; 42:10-16; Psalmii 6:6; 55:4-6, 16; 66:8, 9; 67:1; 69:1-3, 16; Faptele 13:22; Psalmii 102:3-7, 11, 12; Ieremia 3:14-19; 5:15-22; Iona 4:2, 3, 8; Isaia 53:3, 6; 63:3; Matei 26:31, 38, 40; 27:46; Marcu 14:27; 15:34; Ioan 16:32; Luca 24:17-21; 2 Corinteni 4:9; Matei 11:28-30; Luca 15:20-24; Ioan 6:37; Romani 3:25, 26; 4:25; 5:1, 8-11; 6:23; Coloseni 3:3; Evrei 2:17, 18; 4:14-16; 13:5; Iacov 4:8-10; 1 Ioan 1:3, 7; Geneza 12:2, 3; 22:16-18; Romani 4:11, 12; Galateni 3:16, 29; Psalmii 23:6; 24:3-6; 34:17-19; 37; 46; 91; 145:18, 19; Ezechiel 18:21, 22; Matei 28:20; Luca 18:29, 30; Ioan 14:1-3, 21, 23, 26, 27; 15:25, 26; 17:20-23; 2 Corinteni 6:17, 18; 7:1; 2 Timotei 2:19-21; Apocalipsa 3:5, 20.
Cântări: 3, 38, 43, 57, 60, 104 [342], 305 [-].
Poeziile Zorilor, 42.
Lectură din Turn: Z ʼ95, 20 (R1759); Z ʼ15, 120 (R5670: Aici „întristări ușoare” — „slava care urmează”VDM, Vol. 9, Nr. 2, pag. 604).
604).
Întrebări: Ce experiențe am avut eu recent în ce privește singurătatea și deznădejdea? Cum am luptat eu împotriva acestor stări nedorite? Ce mi-a dat ajutor sau ce mi-a stat în cale? În ce
împrejurări? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.