29 IULIE

Dumnezeul nostru, căruia îi servim, este în stare să ne elibereze — Daniel 3:17.

Providențele Domnului se prezintă în diferite feluri și nu este pentru poporul Său să decidă când să vină eliberări remarcabile și când să fie lăsați, în aparență, cu totul pradă voinței dușmanilor, fără nicio manifestare a favorii divine pentru ei. Uneori copiii Domnului care sunt împiedicați, restrânși de la libertatea de a vesti Adevărul, găsesc, ca și în cazul celor trei evrei, că focul arde legăturile, eliberându-i, și le dă cu adevărat mai mari posibilități de a mărturisi spre slava Dumnezeului nostru, decât ar fi avut pe orice altă cale. Prin urmare, nu este pentru noi să hotărâm dinainte cum să fie providența divină față de noi; noi să remarcăm punctul dreptății și datoriei și să-l urmăm indiferent de consecințe, încrezători fără rezerve în Domnul Z ʼ99, 171 (R2494).

*       *       *

Acești evrei aveau așa o credință în puterea eliberatoare a lui Dumnezeu care i-a înarmat cu un curaj și o ascultare de nestrămutat, în pofida faptului că erau amenințați cu cuptorul aprins și se aflau în pericol. Nu este de mirare că ei au fost onorați cu prezența Fiului Omului, care a potolit puterea de nimicire a focului. În mod asemănător, după cum și noi, copiii lui Dumnezeu, suntem amenințați cu cuptorul aprins antitipic și intrăm în el pentru că nu ne plecăm înaintea militarismului, romano-catolicismului sau a federalismului, noi putem exercita credința care va fi onorată cu prezența Fiului Omului, care va face ca cuptorul aprins să fie mijlocul de a ne elibera de funiile de pe acest pământ, nevătămați de experiența aceasta — PT 1926, 96.

Pasaje paralele: Geneza 49:22-26; Ezra 8:31; Psalmii 23; 34:7, 9, 10; Matei 5:10-12; Faptele 5:29, 40-42; Romani 8:17, 35-37; Evrei 11:33-38; Apocalipsa 20:4.

Cântări: 93, 25, 179 [133], 200 [-], 216 [148], 222 [151], 293 [-].

Poeziile Zorilor, 183: Tatăl vostru știe de care lucruri aveți nevoie.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 55 (R5633: Slujirea îngerilorVDM, Vol. 10, Nr. 2, pag. 675).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 326 (R5119: Cruțați în ziua de necazVDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1573).

L.T. în limba rusă; R5119; 2hg080; 3hg802.

L.T. în limba ucraineană; R2239; R3103; R5119; 2hg080; 3hg802.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: În ce experiențe din timpul săptămânii am fost eliberat? În ce mod? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Ce rezultat a avut eliberarea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 29 IULIE (Cântarea 421)