6 OCTOMBRIE

Nu știți de ce spirit sunteți însuflețiți. Căci Fiul Omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască Luca 9:55, 56, GBV1989.

Așa este cu toți discipolii Domnului: străduința lor continuă trebuie să fie pentru a evita dispoziția, prea critică, de a condamna și a nimici pe alții în timp ce doresc milă pentru ei înșiși. Regula stabilită de Domnul este aceea că trebuie să așteptăm mila Sa numai în măsura în care noi exercităm acest har față de alții. Dispoziția de a găsi greșeli, care este gata să acuze și să condamne pe fiecare, arată o stare greșită a inimii — una de care trebuie să se ferească tot poporul Domnului. Mila, bunătatea și iubirea sunt elementele de caracter pe care El vrea să le vadă în israeliții spirituali și fără de care nu multă vreme putem rămâne copii ai Lui Z ’04, 43 (R3315).

*       *       *

La fel ca Ioan și Iacov mulți din poporul Domnului, atunci când se aduce ofensă Domnului și cauzei Sale, au simțit ca și cum ar vrea să-i ceară lui Dumnezeu să-i nimicească pe răufăcători. Ei nu și-au dat seama că purtarea lor nu este în armonie cu slujirea Evangheliei. Servitorii Adevărului trebuie să își aducă aminte că, în calitate de creștini, prin sacrificiu de sine pentru lume, ei trebuie să caute să salveze lumea din starea morții și din procesul de moarte. Prin urmare, ei nu pot să anuleze scopul consacrării lor dorind să se răzbune pe dușmanii lor în vreun sens al cuvântului — PT 1932, 150.

Pasaje paralele: Deuteronom 32:35; Matei 1:21; 5:44; 18:11; 20:28; Marcu 10:45; Romani 12:17, 19; 1 Tesaloniceni 5:15; 1 Petru 2:23; 3:9; Luca 19:10; Ioan 3:15-17; 10:10; 12:47; Romani 3:21-27; 4:24, 25; 5:6-11; 12:19-21; 2 Corinteni 5:18-21; Evrei 10:30.

Cântări: 167 [-], 5, 15, 28, 132 [112, 230], 168 [127], 246 [162].

Poeziile Zorilor, 226: Fiica slujitorului.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 205 (R4849: Iubirea care se cere de la Noua Creație VDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2070).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 275 (R5309: Mila și adevărul — elemente componente ale caracterului creștinVDM, Vol. 17, Nr. 3, pag. 1221); Z ʼ14, 309 (R5555: Legea regală a iubirii VDM, Vol. 11, Nr. 6, pag. 797); Z ʼ15, 380 (R5818: Osteneala din iubire va fi răsplătită VDM, Vol. 5, Nr. 5, pag. 345).

L.T. în limba rusă; R5309; R5555; R5818.

L.T. în limba ucraineană; R5309; R5555; R5818.

L.T. în limba engleză; R5309; R5555; R5818.

Întrebări: Am avut eu săptămâna aceasta experiența lucrărilor de eliberare ale lui Isus? În ce mod? Ce efect au avut ele asupra mea?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 06 OCTOMBRIE [V. D. M. 23.6] (Cântarea 23)