5 OCTOMBRIE

Luați aminte la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire a păcătoșilor față de el, ca nu cumva să obosiți și să cădeți de oboseală în mințile voastre — Evrei 12:3.

Vai, câți din adevărații copii ai lui Dumnezeu devin osteniți și descurajați în cugetele lor și sunt în pericolul de a pierde premiul cel mare, pentru că nu au gândit, nu au studiat, nu au înțeles, nu au luat în considerare pe Domnul și credincioșia cu care El a îndurat împotrivirea! Dacă ar lua în considerare perfecțiunea Lui și cum a strălucit în întuneric lumina reprezentată de El și totuși nu a fost apreciată, atunci s-ar aștepta ca nici lumina răspândită de ei să nu fie apreciată. Dacă ar lua în considerare cât a suferit Domnul în toate privințele, pe nedrept, pentru dreptate și ar medita că purtarea lor, chiar dacă este bine intenționată, este imperfectă, aceasta i-ar întări să îndure suferințe ca buni ostași, să nu obosească făcând binele și să nu se descurajeze sub împotrivire — Z ’04, 38 (R3312).

*       *       *

În timpul slujirii și suferințelor Sale, dușmanii Domnului nostru i s-au împotrivit prin cuvintele și faptele lor. El a îndurat aceste împotriviri cu îndelungă răbdare și perseverență. El nu a îngăduit ca vreunul dintre ei să-l abată de la fermitatea scopului Său de a face voința Tatălui și a suferi pentru ea, și de a ajunge la țintă. Una dintre cele mai bune metode prin care noi vom fi făcuți capabili să îndurăm cu succes în experiențe asemănătoare, pe care trebuie să le aibă toți credincioșii lui Dumnezeu, este de a cugeta constant și cuvios la purtarea scumpului nostru Răscumpărător în mijlocul împotrivirilor mari din partea păcătoșilor. Acest lucru nu numai că nu ne va lăsa să slăbim în lupta bună a credinței și să renunțăm la ea, ci și ne va întări și ne va încuraja în lupta aceasta ca în final să avem o victorie glorioasă — PT 1933, 147.

Pasaje paralele: Matei 10:24, 25; Ioan 15:20-24; Matei 27:24-31, 38-44; Luca 4:28, 29; Filipeni 2:6-8 (ASV); 1 Petru 2:21-23; 4:1; Psalmii 31:22; Isaia 35:3, 4.

Cântări: 299 [-], 167 [-], 168 [127], 276 [-], 93, 179 [133], 305 [-].

Poeziile Zorilor, 25: Să nu ne copleșească îndoielile.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 122 (R4802: „Uitați-vă la El ca să nu cădeți de obosealăVDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2157).

Lectură suplimentară:Z ʼ01, 77 (R2773: Ghetsimani — veghind și rugându-se — VDM, Vol. , Nr. , pag. ); Z ʼ10, 152 (R4608a: „M-au urât fără temei” — VDM, Vol. 29, Nr. 6, pag. ); Z ʼ13, 107 (R5214: Urât fără temeiVDM, Vol. 19, Nr. 5, pag. 1389).

L.T. în limba rusă; R2773; R4608; R5214.

L.T. în limba ucraineană; R2773; R4608; R5214.

L.T. în limba engleză; R2773; R3312; R4608; R5214.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Care a fost rezultatul lor?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 05 OCTOMBRIE [V. D. M. 25.1] (Cântarea 93)