7 IULIE

Iată Mielul lui Dumnezeu — Ioan 1:36.

Toți servitorii Domnului trebuie să atragă atenția asupra Domnului și nu asupra lor. Să ne concentrăm energia pentru a arăta oamenilor spre Mielul lui Dumnezeu și nu spre noi înșine. Modestia, oriunde se află, este un giuvaer, este unul dintre harurile Spiritului pe care toți consacrații Domnului trebuie să se străduiască să-l dezvolte în mare măsură și să-l facă cât mai strălucitor. Să ne amintim că a urma lui Isus, în cel mai bun sens al cuvântului, înseamnă a umbla pe căile Lui, a ne strădui să facem cât putem mai aproape de ceea ce ar face El în ziua de azi, scoțându-ne lecțiile din ceea ce El personal a făcut și a spus și din instrucțiunile pe care ni le-a lăsat prin apostoli cu privire la cărarea părtășiei în suferințele Lui, cărarea spre glorie și răsplată în Împărăția SaZ ʼ99, 14, 15 (R2417).

*       *       *

Cristos este Mielul lui Dumnezeu, pentru că, fiind Cel fără pată, El a fost ales în ziua a zecea a lunii Nisan și a fost omorât în a paisprezecea zi ca Paștele pentru poporul lui Dumnezeu. El s-a dat la moarte așa ca un miel, iar sângele Său stropit pe pragul de sus și pe ușorii Casei lui Dumnezeu nu lasă ca mâna Morții a Doua să ne vatăme. Este privilegiul nostru să ne împărtășim din carnea Sa friptă la foc cu pâinea nedospită a sincerității și adevărului și cu ierburile amare ale persecuției, în timp ce stăm încinși, încălțați și cu toiagul în mână pentru a călători spre Canaanul antitipic — PT 1932, 95.

Pasaje paralele: Isaia 45:22; 65:1, 2; Evrei 12:2; Geneza 22:7, 8; Exodul 12:3; Isaia 53:7; Ioan 1:29; Faptele 8:32; 1 Petru 1:19; Apocalipsa 5:6-14; 14:1, 4; 19:7-9; 21:14, 22, 23; 22:1, 3.

Cântări: 190 [-], 5, 28, 168 [127], 178 [132, 220], 157 [121], 155 [119].

Poeziile Zorilor, 31: Un ajutor prezent.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 107 (R4998: Ați fost cumpărați cu un preț  VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1805);

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 207 (R4851b: „Domnul este pastorul meu” VDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2068); Z ʼ12, 263 (R5085: Jertfa lui Cristos VDM, Vol. 22, Nr. 3, pag.1641); Z ʼ13, 328 (R5342: Ce înseamnă a manca trupul și a bea sângele Domnului VDM, Vol. 16, Nr. 5, pag. 1161); Z ʼ14, 198 (R5490: Marele pastor și oile Sale VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 908); Z ʼ14, 279 (R5538: Binecuvântarea „Paharului mântuirii” VDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 826);Z ʼ14, 282 (R5539: Turnul puterii creștinului VDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 825); Z ʼ15, 88 (R5656: David uns împărat VDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 637); Z ʼ15, 291 (R5773: „Ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul” VDM, Vol. 6, Nr. 5, pag. 426); Z ʼ16, 67 (R5859: „Căci ați fost cumpărați cu un preț” VDM, Vol. 4, Nr. 6, pag. 285).

L.T. în limba rusă; R5342; R5490; R5538; R5539; R5656; R5773; R5859.

L.T. în limba ucraineană; R4712; R5085; R5342; R5490; R5538; R5539; R5656; R5773; R5859.

L.T. în limba engleză; R2417; R4712; R4851; R5085; R5342; R5490; R5538; R5539; R5656; R5773b; R5859b.

Întrebări: M-am uitat eu la Mielul lui Dumnezeu săptămâna aceasta? În ce mod? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 07 IULIE (Cântarea 351) [*Engl. R3935 (FURTHER SEPARATION FROM IDOLATRY)]