22 IULIE

Iehova este aproape de cei cu o inimă frântă și salvează pe cei cu un spirit căit. Multe sunt nenorocirile celui drept, dar Iehova îl eliberează din toate — Psalmii 34:18, 19

Un om drept cade de șapte ori și se ridică din nou Proverbe 24:16.

Oricând, dacă aflăm că am apucat o direcție greșită, pe care noi nu o putem îndrepta, trebuie să așteptăm ca aceasta să aducă cu sine dezamăgiri, așa cum Domnul a prezis. Însă, El poate permite ca această cale să ne aducă, de asemenea, unele binecuvântări, prin căința inimii, prin umilință față de Domnul, printr-un zel, o veghere și o credincioșie mai mare în viitor. În acest fel chiar și greșelile vieții pot să devină pietre de pășire spre trepte mai înalte de har și adevărZ ʼ03, 217 (R3222).

*       *       *

Niciodată să nu permitem eșecurilor să ne descurajeze. Cu toate că ele sunt un semn al slăbiciunii, de care noi trebuie să ne păzim, ele ne aduc totodată instrucțiuni și corecții foarte folositoare pentru noi. În pofida lor, Domnul ne mângâie inimile, ne asigură de simpatia Sa, de iertarea și ajutorul Său în orice vreme de nevoie. Noi trebuie să ne ridicăm din ele cât mai repede posibil, și, fără nicio dezamăgire, să mergem mai departe în numele Domnului — PT 1926, 95.

Pasaje paralele: Deuteronom 4:29-31; Iov 22:29; Psalmii 51:17; 95:7, 8; 147:3; Proverbe 1:23; 28:13, 14; Isaia 57:15; 61:1-3; Osea 14:1, 2; Iona 2:4-9; Mica 7:19; Luca 18:10-14; Ioan 6:37; 15:7, 17-24; Iacov 4:8; 1 Ioan 1:9.

Cântări: 104 [342], 103 [-], 101, 231 [-], 233 [-], 293 [-], 305 [-].

Poeziile Zorilor, 140: Pietre de poticnire sau pietre de pășire?

Lectură din Turn: Z ʼ13, 115 (R5217: Compătimirea lui Dumnezeu față de poporul SăuVDM, Vol. 19, Nr. 4, pag. 1383).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 25 (R5387: Odihnă pentru poporul lui DumnezeuVDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1085); Z ʼ14, 295 (R5547: Prezența permanentă a lui Iehova cu poporul SăuVDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 811).

L.T. în limba rusă; R5387; R5547.

L.T. în limba ucraineană; R2235; R5387; R5547.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: M-am împiedicat eu și am căzut săptămâna aceasta? Care a fost atitudinea inimii mele în experiențele acestea? Cum Domnul m-a corectat, m-a compătimit și m-a ajutat?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 IULIE (Cântarea 289)