20 IULIE

Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este viticultorul. Pe fiecare mlădiță ce este în mine … care aduce rod, o curăță, ca să aducă mai mult rod — Ioan 15:1, 2.

Precum și cele mai bune mlădițe din vie care dau dovadă de rodire au nevoie de a fi retezate, tot astfel și cel mai onest și serios membru din poporul Domnului are nevoie de disciplina Domnului și de grija Sa providențială, altfel curând devine lemnos și nu produce multă roadă. Copilul adevărat al lui Dumnezeu, a cărui voință s-a scufundat cu totul în voința Domnului, nici nu se supără nici nu se descurajează de aceste curățări. El a învățat câte ceva despre lipsa sa de înțelepciune și are deplină încredere în înțelepciunea marelui Viticultor. Prin urmare, dacă providența divină pune piedică străduințelor sale în unele direcții, el primește bucuros această stânjenire a planurilor sale, fiind asigurat că voința și calea Domnului sunt cele mai bune și că sunt intenționate să producă binecuvântareZ ʼ99, 109 (R2464).

*       *       *

Domnul nostru a folosit obiectele din natură pentru a ilustra multe lucruri când îi învăța pe discipolii Săi. Textul nostru ne aduce în atenție Vița, Cristos, din care membrele Sale au crescut ca mlădițe. Sub grija Tatălui fiecare mlădiță a dat rodul asemănării cu Cristos. Ele au avut nevoie de lucrarea de curățire și retezare continuă a Viticultorului, pentru a da roade spirituale bogate — PT 1933, 80.

Pasaje paralele: Ioan 15:3-8; Evrei 12:2-17; 13:20; Efeseni 5:23; Luca 1:69; Ioan 14:6; Evrei 6:7, 8; Ioan 13:10; 17:17; Efeseni 5:26; 1 Petru 1:22; Evrei 12:4-14; 2 Petru 1:2-10; 1 Ioan 1:9.

Cântări: 67, 95, 109 [306], 130 [111], 136 [-­], 198 [-], 267 [-].

Poeziile Zorilor, 173: Dezamăgire.

Lectură din Turn: Z ʼ05, 121 (R3544: Vița adevărată și rodul ei).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 311 (R5557: “Terebinți ai dreptății” VDM, Vol. 11, Nr. 5, pag. 793); Z ʼ15, 230 (R5737: Curățirea noastră interioară și exterioară VDM, Vol. 7, Nr. 5, pag. 489).

L.T. în limba rusă; R2683; R5557; R5737.

L.T. în limba ucraineană; R2683; R5557; R5737.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe de retezare am avut eu săptămâna aceasta? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 20 IULIE (Cântarea 61)