27 octombrie

Zilele mele sunt în mâna Ta Psalmii 31:15.

Toți servitorii consacrați ai Domnului și-au dedicat viața ca jertfă când au devenit urmași ai Mielului; și dacă necontenit ar putea să-și înțeleagă consacrarea, ar fi gata în orice moment pentru desăvârșirea jertfei după plăcerea Domnului și prin orice mijloc sau pe orice cale pe care providența Sa le poate permite. Consacrații Domnului … să-și aducă aminte că niciun fir de păr de pe capetele lor nu poate cădea fără cunoștința și permisiunea Tatălui lor și că dispoziția inimii lor trebuie să fie cea exprimată de scumpul nostru Răscumpărător. … „Paharul pe care mi l-a dat Tatăl, să nu îl beau?” Limbajul inimii lor să fie acela exprimat de poet:

„Mulțumit de orice soartă aș avea

De când Dumnezeu mă conduce cu mâna Sa”.

— Z ’04, 237 (R3407).

*       *       *

Aceste cuvinte sunt adevărate despre toată Biserica și despre membrii ei individuali. Dumnezeu are un timp potrivit pentru toate lucrurile ce țin de planul Său. În mod corespunzător vedem aspectele minunate ale timpului care marchează experiențele Bisericii. Dispensațiile paralele dovedesc în mod special acest lucru cu multe detalii, timpul exact fiind respectat până la zi. Astfel Dumnezeu nu permite niciun pas greșit în trăsăturile de timp referitoare la Biserică. El arată aceeași grijă față de membrii ei individuali. El aranjează fiecare experiență, realizare, lucrare și privilegiu la timpul în care El va fi glorificat cel mai mult și lor le va fi de folos — PT 1932, 150.

Pasaje paralele: Galateni 4:4; Romani 5:6; Daniel 9:24-27; 12:11-13; Luca 23:46; Ioan 13:1; 17:1; Faptele 1:6; 1 Timotei 2:6; 6:15; 1 Petru 2:23; Apocalipsa 6:11; 11:2, 3; 14:15.

Cântări: 186 [138], 99 [-], 333 [-], 110 [65], 293 [-], 328 [183], 63.

Poeziile Zorilor, 105: Zilele mele sunt în mâna Ta.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 230 (R5508: Marele nostru purtător de poveri VDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 875).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 25 (R5387: Odihnă pentru poporul lui DumnezeuVDM, Vol. 15, Nr. 5, pag. 1085); Z ʼ15, 151 (R5688: Dezvoltarea ca noi creaturi în CristosVDM, Vol. 8, Nr. 6, pag. 573); Z ʼ15, 167 (R5698: Credința, resortul principal al consacrăriiVDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 557).

L.T. în limba rusă; R2682; R5387; R5688; R5698.

L.T. în limba ucraineană; R2682; R5387; R5688; R5698.

L.T. în limba engleză; R2682; R3407; R5387; R5688; R5698.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Care a fost efectul lor?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 27 OCTOMBRIE (Cântarea 235)