PURITATE

Să nu aveți părtășie cu faptele neroditoare ale întunericului; ci, mai degrabă, mustrați‐leEfeseni 5:11.

Mustrarea păcatului de către noi se poate face întotdeauna prin epistola vie a vieţii noastre zilnice, care, ca o lumină strălucitoare, trebuie să mustre prin atitudine, privire, faptă, ton, tot ceea ce înclină spre întuneric şi păcat. „Astfel să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune și să îl glorifice pe Tatăl vostru care este în cer”. Uneori este potrivit şi cel mai adesea poate fi o datorie pentru noi să vorbim sau să acţionăm în opoziţie cu întunericul, dar lumina unei vieţi evlavioase, mărturisind pentru Adevăr şi manifestând Spiritul Sfânt, este, desigur, una dintre cele mai puternice mustrări ale păcatului, care pot fi făcute — Z ’04, 74 (R2966).
                                                                              *       *       *
În acest text cuvântul părtășie înseamnă parteneriat, participare la faptele întunericului, faptele păcatului și ale rătăcirii. Acestea sunt neroditoare deoarece nu duc la rezultate bune. Avem părtășie cu astfel de fapte atunci când le facem sau le sprijinim și încurajăm pe alții să le facă. Desigur, cei care stau de partea lui Dumnezeu, a adevărului și dreptății chiar până la jertfirea a tot ce au în moarte, nu pot lua parte la astfel de fapte. Mai degrabă ei trebuie să le mustre. Acest lucru, în primul rând și întotdeauna, ei îl pot face prin exemplu nu numai arătând că ei nu fac astfel de fapte, făcând mai curând pe cele opuse lor, ci și prin atitudine, privire și ton arătând dezaprobare; apoi, în al doilea rând și ocazional, prin vorbire exprimându-și lipsa de armonie și opoziția față de faptele neroditoare ale întunericului. De obicei prima metodă este cea mai eficientă mustrare; cu toate acestea, uneori, cu sprijinul primei metode, a doua se va
dovedi cea mai eficientă mustrare — PT 1933, 163.

Pasaje paralele: Psalmii 19:8; 24:3-5; 51:7; 119:140; Proverbe 15:26; 20:9; 21:8; 30:12; Isaia 1:18, 25; 6:7; Daniel 12:10; Mica 6:11; Maleahi 3:2, 3; Matei 5:8; Ioan 15:2; Filipeni 4:8; 1 Timotei 1:5; 3:9; 5:22; 2 Timotei 2:21, 22; Tit 1:15; Evrei 9:14; Iacov 4:8; 1 Petru 1:22; 1 Ioan 3:3.

Cântări: 47, 74, 78, 125 [-], 128 [109], 150 [-], 198 [-].

Poeziile Zorilor, 40.

Lectură din Turn: Z ʼ98, 211 (R2335).

Lectură suplimentară: R2966.

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am făcut eu efort pentru puritate săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.