ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI VOLUMUL II

                                                                STUDIUL I                                TIMPURILE ȘI SEZOANELE STABILITE DIVIN 1. Ce caracteristici ale Programului Divin sunt tratate în Volumul 2 din „Studii în Scripturi”? P. 13, ¶ 1. 2. Ce îndemn se datorează acum celor încă loiali, deși somnoroși copii ai Împărăției? P. 13, ¶ 2. 3. De ce o

COMUNIUNEA CREȘTINĂ

„Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem comuniune unii cu alții și sângele lui Isus Cristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).     În acest studiu aducem un gând interesant despre cuvântul creștin. Oricât de larg răspândit a devenit acest cuvânt

2 decembrie

Și acum, de ce întârzii? Scoală-te și botează-te — Faptele 22:16. Există în aceste cuvinte un fel direct de a vorbi vrednic de copiat de toți cei care au o influență asupra altora și caută să-i aducă la calea cea dreaptă. Să-i îndemne la promptitudine, la ascultare deplină și completă, la

21 noiembrie

Socotiți totul a fi bucurie, frații mei, când cădeți în diverse ispitiri — Iacov 1:2. Fără îndoială că adesea cu toții dorim ca toate încercările să fi trecut și să fim acceptați printre biruitori. Dar răbdarea, credința și încrederea trebuie să-și facă lucrarea de purificare în inimile noastre, făcându-ne cu

TIMPUL DE SECERARE

„Trimite secera ta și seceră, pentru că a venit ora să seceri” – Apocalipsa 14:15, Diaglott. „Cât timp este zi noi trebuie să lucrăm lucrările Celui care m-a trimis; vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze” – Ioan 9:4, Versiunea Îmbunătățită. [Publicat pentru prima dată în noiembrie 1919 n.e.]