AJUTOR

Dacă un membru suferă, toate membrele suferă cu el; sau dacă unui membru îi este dată cinste, toate membrele se bucură împreună cu el — 1 Corinteni 12:26. Fiecare creștin va fi prompt în acțiune în proporția în care este în armonie cu Capul și cu spiritul Lui de iubire.

LAUDĂ

El mi‐a pus în gură o cântare nouă, laudă Dumnezeului nostru — Psalmii 40:3. Umplerea cu Spiritul Domnului ne face să cântăm și să ne bucurăm, nu numai cu buzele ci și cu inima — înviorând, mângâind și înălțând nu numai pe cel care cântă, dar și pe cel care

PURITATE

Să nu aveți părtășie cu faptele neroditoare ale întunericului; ci, mai degrabă, mustrați‐le — Efeseni 5:11. Mustrarea păcatului de către noi se poate face întotdeauna prin epistola vie a vieţii noastre zilnice, care, ca o lumină strălucitoare, trebuie să mustre prin atitudine, privire, faptă, ton, tot ceea ce înclină spre

BUCURIE

Dumnezeu îl iubește pe acela care dă bucuros — 2 Corinteni 9:7. Acest lucru este valabil nu numai din punct de vedere bănesc, după cum se aplică în mod general, ci şi în ce priveşte toate darurile şi jertfele mici pe care noi le facem pentru El şi pentru cauza

RĂBDARE

Faceți toate lucrurile fără cârtiri — Filipeni 2:14. Toți putem avea în dispoziția noastră naturală o tendință să ne plângem, să cârtim, să ne văietăm în necazurile care vin peste noi, chiar și în serviciul Adevărului. Dar, pe măsură ce ne dezvoltăm mai mult în asemănarea cu Cristos, desigur că

2 decembrie

Și acum, de ce întârzii? Scoală-te și botează-te — Faptele 22:16. Există în aceste cuvinte un fel direct de a vorbi vrednic de copiat de toți cei care au o influență asupra altora și caută să-i aducă la calea cea dreaptă. Să-i îndemne la promptitudine, la ascultare deplină și completă, la

21 noiembrie

Socotiți totul a fi bucurie, frații mei, când cădeți în diverse ispitiri — Iacov 1:2. Fără îndoială că adesea cu toții dorim ca toate încercările să fi trecut și să fim acceptați printre biruitori. Dar răbdarea, credința și încrederea trebuie să-și facă lucrarea de purificare în inimile noastre, făcându-ne cu