10 IULIE

Și toți îi aduceau mărturie și se minunau de cuvintele cu har care ieșeau din gura lui — Luca 4:22.

Aceasta trebuie să fie adevărat, pe cât este posibil, despre toți cei care umblă pe urmele Domnului; vorbirea lor trebuie să fie cu har, moderată, revărsare a inimii pline de simpatie iubitoare față de Adevăr și față de toți cei ce-l caută și-l iubesc. Cuvintele lor trebuie să fie totdeauna în limitele rațiunii și dreptății și în strictă conformitate cu Cuvântul Domnului. Comportarea, manierele lor, de asemenea, ca epistole vii, trebuie să fie în armonie cu cerințele de mai sus, așa încât, până și dușmanii lor să se minuneze și să ia cunoștință de ei că au fost cu Isus și au învățat de la ElZ 99, 53 (R2437).

*       *       *

Cuvintele cu har care ieșeau din gura Lui erau frumoase, profunde, plăcute și de ajutor. Acestea dovedeau că El este un mare orator, un vorbitor elocvent și cel mai plăcut predicator. Iscusința Sa extraordinară în aceste privințe a trezit uimirea și admirația ascultătorilor Săi și involuntar i-a făcut să admită supremația Sa în vorbirea publică. „Niciodată vreun om nu a vorbit ca omul acesta” — PT 1930, 78.

Pasaje paralele: Psalmii 45:2; Proverbe 15:23; Eclesiastul 10:12; Isaia 50:4; Matei 7:28, 29; 13:54; Marcu 1:22; 6:2; Luca 4:32, 36; 21:38; Proverbe 25:11; Romani 15:4; Ioan 7:45, 46; 13:31-17:26.

Cântări: 22, 49, 311 [-], 322 [-], 264 [-], 83, 97 [-].

Poeziile Zorilor, 7: Cuvântul lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ06, 185 (R3795: „Niciodată vreun om nu a vorbit ca omul acesta”).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 359 (R4882a: Cuvantul si calea VDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2006); Z ʼ11,  362 (R4882b: „Râul apei vieții” VDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2002); Z ʼ11, 387  (R4896: A ne hrăni din cuvintele lui Dumnezeu VDM, Vol. 25, Nr. 4, pag. 1978); Z ʼ14, 99 (R5429: Caracterul lui Iehova manifestat în marele Plan al Veacurilor VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. ); Z ʼ15, 201 (R5720: Cum să vestim adevărul VDM, Vol. 8, Nr. 1, pag. ); Z ʼ16, 40 (R5846: Cei smeriți vor fi înălțați VDM, Vol. 5, Nr. 1, pag. ); Z ʼ16, 150 (R5898: Martori pentru adevăr VDM, Vol. 3, Nr. 5, pag. ); Z ʼ16, 163 (R5905: Să ne îndreptăm iubirea spre cele de sus VDM, Vol. 3, Nr. 4, pag. ); Z ʼ16, 323 (R5977: Cum putem crește în Cristos VDM, Vol. 1, Nr. 3, pag. ).

L.T. în limba rusă; R5429; R5720; R5846; R5898; R5905; R5977.

L.T. în limba ucraineană; R4882; R4882_1; R4896; R5429; R5720; R5846; R5898; R5905; R5977.

L.T. în limba engleză; R2437; R4882; R4882b; R4896; R5429; R5720; R5846; R5898; R5905; R5977.

Întrebări: Ce parte a Cuvântului a fost cu har deosebit pentru mine săptămâna aceasta? În ce împrejurări?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 10 IULIE (Cântarea 64) [Engl. R1053]