13 OCTOMBRIE

Eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele — Iacov 2:18.

Cu toate că poporul Domnului din veacul prezent nu trebuie judecat după faptele sale, ci după credința sa, totuși fapte se vor cere. Prin fapte ne demonstrăm credința și, mulțumim lui Dumnezeu, fapte imperfecte Îi pot demonstra loialitatea intenției și voinței noastre. … Dacă faptele noastre demonstrează Domnului sinceritatea credinței noastre, această credință va putea fi primită de El și noi vom fi socotiți perfecți și ni se va acorda o parte în Împărăție și în toate lucrurile mari și prețioase pe care Domnul le păstrează pentru cei care Îl iubesc — nu numai în cuvinte, ci și în fapte — pentru cei care prin faptele vieții se străduiesc să manifeste, să demonstreze iubirea lor Z ’04, 45 (R3317).

*       *       *

Credința nu constă pur și simplu în faptul de a crede declarații înțelese, deși se cere o astfel de credință ca temelie. Noi trebuie să fim deplin convinși de lucrul în care credem, trebuie să ni-l însușim și să acționăm în conformitate cu el. O astfel de credință este o putere vie care energizează cugetele, motivele, vorbele și faptele. O credință adevărată deci se adeverește prin fapte; și oriunde faptele lipsesc, prezența unei credințe adevărate poate fi pe bună dreptate pusă la îndoială. Să demonstrăm dar prin fapte corespunzătoare că avem o credință care ne iluminează, ne îndreptățește, ne sfințește și ne eliberează; căci în Cristos Isus numai credința care lucrează prin iubire este de folos — PT 1932, 150.

Pasaje paralele: Matei 5:16; 7:16-18, 20; Ioan 13:38; 15:5, 8; Galateni 5:6; Iacov 1:27; 2:17, 19-26; 3:13; Geneza 22:9, 12; 15:6; Romani 4:3; Galateni 3:6; 6:9, 10; Filipeni 2:12, 13; Tit 3:14; Evrei 11; 1 Ioan 2:6; Apocalipsa 2:19.

Cântări: 196 [142], 198 [-], 34, 4, 114 [-], 125 [-], 78.

Poeziile Zorilor, 21: Nu este fapta pe care noi o facem.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 139 (R5892: Credința demonstrată prin fapte VDM, Vol. 3, Nr. 5, pag. 210).

Lectură suplimentară: Z ʼ14, 104 (R5433: Credința, baza odihnei adevărateVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1008); Z ʼ15, 167 (R5698: Credința, resortul principal al consacrăriiVDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 557); Z ʼ15, 265 (R5758a: Faptele umane față de faptele noii creaturiVDM, Vol. 7, Nr. 2, pag. 453).

L.T. în limba rusă; R4588; R5433; R5698; R5758.

L.T. în limba ucraineană; R4588; R5433; R5698; R5758.

L.T. în limba engleză; R3317; R4588; R5433; R5698; R5758.

Întrebări: Am demonstrat eu prin fapte sinceritatea credinței mele? În ce mod? Care este rezultatul faptelor mele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 13 OCTOMBRIE [V. D. M. 18.6] (Cântarea 139)