12 OCTOMBRIE

Uitați-vă cu atenție la crinii câmpului cum cresc Matei 6:28.

Domnul nostru ne atrage atenția că lucruri atât de simple ale naturii trebuie studiate și luate în considerare. Lecțiile de învățat, privitoare la toate afacerile vieții, vor fi folositoare pentru cei care le studiază din punctul de vedere corect, al credinței în Creator și al înțelegerii faptului că El este, în mod necesar, întruchiparea și reprezentantul celor mai înalte și mai nobile calități pe care le poate concepe mintea omenească; El este perfect în Dreptate, în Înțelepciune, în Putere, în Iubire. … Inima care ia astfel în considerare lucrurile face progrese, crește în har, în cunoștință și iubire. Inima care nu reușește să ia în considerare lucrurile mici, nu reușește să aprecieze nici lucrurile mai mari și este împiedicată să cugete cum se cuvine la Dumnezeu, să aprecieze cum se cuvine planul Său și astfel să aprecieze cum se cuvine caracterul Său — Z ’04, 37, 38 (R3312).

*       *       *

Lecția pe care Domnul ne-o insuflă aici nu este ca noi să fim inactivi și nepăsători, ci că nu trebuie să ne îngrijorăm în timp ce conlucrăm cu El la creșterea noastră în har și cunoștință; căci crinii de pe câmp lucrează, dar fără îngrijorare sau frământare. Ei absorb seva cu care se îmbibă. Făcând astfel fără a se îngrijora, pe măsură ce cresc în frumusețe, ei ne învață că și noi trebuie cu credincioșie să ne îmbibăm cu Adevărul și să-i absorbim Spiritul, și făcând așa să nu ne îngrijorăm și să nu ne frământăm. Procedând astfel vom fi făcuți capabili să ne înfrumusețăm spiritual, cu o frumusețe care o întrece pe cea a crinilor de pe câmp. Desăvârșirea aceasta cuvios să o dorim! — PT 1933, 147.

Pasaje paralele: Proverbe 16:3; Ieremia 17:7, 8; Matei 6:25-27, 29-34; Psalmii 55:22; Luca 12:23; Filipeni 4:6; 1 Petru 5:7; Iov 38:41; Psalmii 104:10, 11.

Cântări: 313 [-], 56, 63, 87, 99 [-], 330 [-], 333 [-].

Poeziile Zorilor, 185: Mă pot încrede.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 341 (R5990: Una din lecțiile frumoase și pline de forță ale Învățătorului  — VDM, Vol. 1, Nr. 2, pag. 13).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 281 (R5095a: „Eu sunt; nu vă temeți”VDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1623); Z ʼ16, 94 (R5874: Lecția de la criniVDM, Vol. 4, Nr. 3, pag.261); Z ʼ16, 249 (R5942: Arestarea sfântului PavelVDM, Vol. 2, Nr. 3, pag. 108).

L.T. în limba rusă; R5095; R5874_1; R5942_1.

L.T. în limba ucraineană.; R5095; R5874; R5942_1.

L.T. în limba engleză.; R3312; R5095; R5874_1; R5942_1.

Întrebări: Am fost eu îngrijorat săptămâna aceasta sau am avut încredere? De ce? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 12 OCTOMBRIE [V. D. M. 22.2] (Cântarea 409)