11 OCTOMBRIE

Curățiți-vă, cei care purtați vasele lui Iehova — Isaia 52:11.

Metoda divină pare să fie de a face o deosebire clară între servitorii lui Dumnezeu şi servitorii răului. Privilegiul de a mărturisi pentru Dumnezeu sau de a fi ambasadori ai Adevărului este o favoare rezervată pentru poporul Domnului. El nu caută pe cel rău, nici demonii căzuţi, nici femei sau bărbaţi răi pentru a fi vestitorii veştilor bune. Poporul Domnului să remarce cu grijă acest lucru şi să respingă serviciile tuturor celor care nu dovedesc unire din inimă cu Domnul. „Dar celui rău, Dumnezeu îi zice: «Ce ai tu ca să înșiri rânduielile Mele și să pui legământul Meu în gura ta, tu, care urăști mustrarea și care ai aruncat cuvintele Mele înapoia ta?»” (Psalmii 50:16, 17) — Z ’04, 28 (R3309).

*       *       *

Vasele pe care le-au folosit preoții tipici în slujirile lor din tabernacol și templu reprezintă doctrinele, învățăturile morale, promisiunile, îndemnurile, profețiile, istoriile și tipurile Bibliei, care sunt folosite în slujire împreună cu pasaje din Biblie pentru a învăța, pentru a combate erorile, pentru a curăți și a dezvolta caracterul. A purta aceste vase înseamnă a sluji cu ele. Curățirea de orice întinare a cărnii și a spiritului este de cuviință pentru poporul lui Dumnezeu în slujirile lor. De aceea ei trebuie zilnic să se spele cu apa Adevărului care se află în Biblie. Aceasta îi va curăți pentru serviciul lor și îi va face potriviți să administreze corect Cuvântul — PT 1934, 143.

Pasaje paralele: Numeri 4:1-20; 18:1-7; Ezra 1:7-11; Ezechiel 3:4; Matei 10:5-16, 38, 39; 2 Corinteni 7:1; 1 Timotei 1:18-20; 3; 4; 5:21, 22; 2 Timotei 2:21-26; 3:1-14; 4:1-5.

Cântări: 246 [162], 1, 20, 78, 95, 130 [111], 198 [-].

Poeziile Zorilor, 45: Rafinarea.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 184 (R5258: Vederea spirituală proporțională cu puritatea inimii — VDM, Vol. 18, Nr. 4, pag. 1310).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 191 (R5043: Cum a predicat Isus duhurilor din închisoare VDM, Vol. 23, Nr. 1, pag. 1720); Z ʼ14, 197 (R5489: Responsabilitatea noastră privind Adevărul Prezent VDM, Vol. 13, Nr. 3, pag. 910); Z ʼ15, 201 (R5720: Cum să vestim Adevărul VDM, Vol. 8, Nr. 1, pag. 519); Z ʼ15, 230 (R5737: Curățirea noastră interioară și exterioară VDM, Vol. 7, Nr. 5, pag. 489).

L.T. în limba rusă; R3309; R5043; R5489; R5720; R5737.

L.T. în limba ucraineană; R2190; R3309; R5043; R5489; R5720; R5737.

L.T. în limba engleză; R2190; R3309; R5043; R5489; R5720; R5737.

Întrebări: Am continuat eu lucrarea de curățire săptămâna aceasta? În ce mod? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Ce rezultat a avut ea?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 11 OCTOMBRIE (Cântarea 238)