18 IULIE

În zilele din urmă vor veni timpuri grele; pentru că oamenii vor fi … trădători, încăpățânați … iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu — 2 Timotei 3:1, 2, 4.

Creștinul adevărat nu este „încăpățânat”. Dimpotrivă, este decapitat în mod simbolic prin consacrarea sa Domnului. El și-a pierdut capul, a renunțat la voința sa proprie și la propria sa conducere și, ca discipol al lui Isus Cristos, s-a supus controlului absolut al lui Isus, Capul. … Creștinul adevărat deci, în toate afacerile vieții, atât în cele plăcute cât și în greutăți și încercări, cere conducerea de la Capul său pentru a ști ce și cum să lucreze sau să vorbească, da, pentru a avea chiar și gândurile minții sale în deplină conformitate cu voința lui Dumnezeu în CristosZ ʼ99, 102 (R2459).

*       *       *

Suntem în zilele din urmă; și, exact după descrierea Apostolului, acestea sunt timpuri primejdioase, nu numai în lume ci și printre creștini. „Oamenii aceia” [așa este în greacă] descriși aici, aparțin claselor antitipice Ianes și Iambres (vers. 8). Ei l-au trădat pe Domnul lor și pe cei care le-au fost frați, pe care ei, ca și Iuda din vechime, îi vând pentru câștig. În îndărătnicia lor ei sunt cu adevărat încăpățânați. Viața în lepădare de sine, care izvorăște din iubire către Dumnezeu, și-a pierdut farmecul pentru ei, și este moartă din cauza iubirii lor pentru îngăduința de plăcere egoistă și lumească — PT 1935, 102.

Pasaje paralele: 1 Timotei 4:1, 2; 2 Petru 2:1-3, 10-22; 3:3; 1 Ioan 2:18, 19; 2 Ioan 7, 10, 11; 3 Ioan 9-11; Iuda 3, 4, 8-19; Evrei 6:4-6; 10:26-29; 1 Ioan 5:16.

Cântări: 318 [181], 1, 12, 78, 130 [111], 136 [-], 198 [-].

Poeziile Zorilor, 265: Furtuna care vine.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 70 (R5413: Sfârșitul Veacului un timp primejdios VDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1044).

Lectură suplimentară:

L.T. în limba rusă; R3hg34.

L.T. în limba ucraineană; R4728_1; 2hg743; 3hg34.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce am observat eu săptămâna aceasta cu privire la acest text? Ce efect a avut asupra mea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 18 IULIE (Cântarea 236)