18 octombrie

Cel care lenevește în lucrul său este frate cu cel care risipește mult Proverbe 18:9.

Nu putem vedea risipa la vreunii din poporul consacrat al Domnului fără să simțim că, oricât de mari progrese au făcut în înțelegerea gândului Domnului în unele privințe, la acest punct ei sunt încă deficitari. Prețuirea darului și respectul față de Dătător implică să îngrijim și să administrăm toate lucrurile care ne vin de la Tatăl nostru Ceresc — fie lucruri pământești, fie lucruri spirituale. Conform parabolelor Domnului nostru, El măsoară iubirea și zelul nostru, într-o măsură considerabilă, după felul în care ne folosim sau abuzăm de talentele, ocaziile, binecuvântările trecătoare și spirituale, dăruite nouă acum — Z ’04, 77 (R3332).

*       *       *

Spiritul omului leneș este unul de risipă. El își pierde timpul, care este prețios și nu se poate întoarce. El își irosește talentele, care pot fi îmbunătățite. El își pierde posibilitățile, care trec la alții. El își risipește energia, care ruginește în inactivitate. El își pierde reputația, care s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată. El își pierde prietenii, care îl părăsesc. El își risipește posesiunile, care îi sunt luate. El își pierde caracterul, ceea ce îl degradează. El își irosește viața, care îi este luată. El pierde veșnicia, de care este lipsit. De aceea lenevia să fie departe de noi, ca sfinți ai Domnului — PT 1934, 143.

Pasaje paralele: Proverbe 6:6-11; 10:4, 5, 26; 12:11, 24, 27; 13:4; 15:19; 19:15, 24; 20:4, 13; 21:5, 25; 22:29; 23:21; 24:30-34; 26:13-16; 27:23-27; 30:25-28; 31:13-27; Eclesiastul 10:18; Isaia 56:10; Matei 25:26, 27; Romani 12:11; Efeseni 4:28; 1 Tesaloniceni 4:11, 12; 2 Tesaloniceni 3:10-12; Evrei 6:12; 1 Timotei 5:8.

Cântări: 20, 25, 32, 78, 201 [-], 224 [153], 225 [-].

Poeziile Zorilor, 161: „O cană cu apă rece”.

Lectură din Turn: Z ʼ05, 43 (R3502).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 107 (R4796: Dumnezeu lucrează — noi lucrămVDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2171); Z ʼ14, 55 (R5404: Viața neglijentă o formă de profanVDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1059); Z ʼ14, 232 (R5511: Instrucțiuni pentru lucrătorii lui DumnezeuVDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 873).

L.T. în limba rusă; R5404; R5511.

L.T. în limba ucraineană; R3332; R4796; R5404; R5511.

L.T. în limba engleză; R3332; R4796; R5404; R5511.

Întrebări: Ce a însemnat textul acesta pentru mine săptămâna aceasta? Care a fost reacția mea la gândul din versetul acesta? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 18 OCTOMBRIE (Cântarea 64)