17 octombrie

El te va acoperi cu penele Sale și sub aripile Lui te vei adăposti  —  Psalmii 91:4.

Atât de aproape de inima Sa adună Iehova pe copiii Săi supuși și credincioși, încât ei simt căldura iubirii Lui și limbajul afectuos al inimii lor este: „Voi locui în tabernacolul Tău” — sub protecția Ta — „pentru totdeauna”; „mă voi încrede în adăpostul aripilor Tale; căci Tu ai fost un adăpost pentru mine și un turn tare înaintea dușmanului … căci Tu, Dumnezeule, ai ascultat promisiunile mele” — consacrarea mea — „mi-ai dat moștenirea celor ce se tem de numele Tău” (Psalmii 61:4, 3, 5). „Eu voi cânta despre puterea Ta; da, dimineața, voi cânta despre mila Ta, căci ai fost apărarea mea și locul meu de scăpare în ziua tulburării mele” (Psalmii 59:16) Z ’04, 75 (R3331).

*       *       *

Adresarea de aici este către sfinții laodiceeni. Este folosită o imagine dublă pentru a le arăta siguranța, aceea a unei cloști care își ascunde puii de pericol cu penele ei și aceea a unei acvile care își protejează puii cu aripile ei. Penele cloștii reprezintă providențele Domnului care ne ocrotesc de unele experiențe și ne apără în mijlocul altora. Cele două aripi ale acvilei reprezintă Vechiul și Noul Testament, ale căror subiecte principale sunt restabilirea — Cântarea lui Moise și, respectiv, salvarea electivă — Cântarea Mielului. Aceste adevăruri sunt protecția noastră. Astfel siguranța sfinților este asigurată de Cuvântul și providențele Domnului — PT 1935, 131.

Pasaje paralele: Geneza 15:1; Psalmii 112:7; 121:6; 124:2, 3, 7; 141:9; 146:5, 6; Numeri 23:19; Deuteronom 32:10-12; Isaia 43:2; Matei 23:37; 2 Timotei 4:18; Proverbe 3:21, 23, 24.

Cântări: 120 [-], 12, 56, 63, 93, 126 [-], 137 [115].

Poeziile Zorilor, 181: Har îndeajuns.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 109 (R5437: „Sub aripile Lui”VDM, Vol. 14, Nr. 4, pag. 1001).

Lectură suplimentară: Z ʼ04, 22, … (R3331: „La adăpostul aripilor Sale” ― VDM, Vol. …, Nr. …, pag. ); Z ʼ14, 295 (R5547: Prezența permanentă a lui Iehova cu poporul SăuVDM, Vol. 12, Nr. 2, pag. 811).

L.T. în limba rusă; R2682; R3440; R5547.

L.T. în limba ucraineană; R2682; R3440; R5547.

L.T. în limba engleză; R2682; R3331; R3440; R5547;

Întrebări: Au fost providența și Cuvântul lui Dumnezeu protecția mea săptămâna aceasta? În ce mod? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 OCTOMBRIE (Cântarea 175)