16 OCTOMBRIE

El furtuna o face liniște — Psalmii 107:29.

Noi cei de azi reprezentăm cauza Domnului în mijlocul elementelor furioase ale patimilor, împotrivirilor omenești etc., și inimile noastre ar fi uneori disperate dacă credinţa noastră nu ar fi în stare să vadă pe Domnul cu noi în corabie și să înţeleagă că prin marea Lui putere, la timpul și în felul Său, El va vorbi pace lumii. … Cu toate acestea, să nu ne surprindă dacă ne stă înainte o oră întunecată, dacă va veni vremea când vânturile furtunoase vor fi atât de fioroase încât mulţi vor striga cu frică și cutremur. Să ne însușim bine experienţele preţioase ale timpului prezent, pentru ca atunci să nu ne părăsească credinţa, ca și în cel mai întunecos ceas să fim în stare să cântăm și să ne bucurăm în Cel care ne-a iubit și ne-a cumpărat cu sângele Său preţios, și să cântăm cântarea lui Moise și a Mielului — Z ’04, 60 (R3324).

*       *       *

În experiența umană au existat multe furtuni simbolice. Printre acestea sunt: experiența omenirii cu răul, suferințele Vrednicilor Bătrâni și ale celor Tineri, ale lui Israel, și cele ale Turmei Mici și Marii Mulțimi. După toate acestea Domnul a făcut sau va face liniște. Furtuna din textul acesta se aplică îndeosebi la suferințele neasemuite din Timpul de Strâmtorare. Corăbiile organizațiilor umane vor naufragia complet în această furtună; iar mulți marinari, căpitani și pasageri se vor scufunda în valurile anarhiei. Mai târziu, toți se vor bucura de liniște după furtună la limanul milenar — PT 1930, 166.

Pasaje paralele: Leviticul 26:6; 1 Împărați 19:11, 12; Iov 5:19; Psalmii 34:13; 107:21-28; Daniel 12:1, 2; Osea 2:18; Naum 1:12; Țefania 3:8, 9; Luca 2:14; Isaia 26:3; Ioan 14:27; 16:33; 1 Corinteni 10:13; Evrei 12:11; 1 Petru 5:10.

Cântări: 270 [347], 271 [-], 244 [-], 233 [-], 43, 305 [-], 179 [133].

Poeziile Zorilor, 257: După aceea.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 163 (R5695: Furtuna care vine și rezultatul ei glorios  ― VDM, Vol. 8, Nr. 5, pag. 561).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 150 (R4817: Tărie și paceVDM, Vol. 26, Nr. 6, pag. 2126); Z ʼ11, 397 (R4898a: Pacea lui DumnezeuVDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1966); Z ʼ13, 150 (R5239: Furtuni pe marea viețiiVDM, Vol. 19, Nr. 1, pag. 1345); Z ʼ16, 101 (R5878: Liniște în mijlocul furtunilorVDM, Vol. 4, Nr. 3, pag. 252).

L.T. în limba rusă; R4898; R5839_1; R5878.

L.T. în limba ucraineană; R4817; R4898; R5239_1; R5878.

L.T. în limba engleză.; R3324; R4817; R4898; R5239; R5878.

Întrebări: Cum mi-a dat Dumnezeu pace? Ce am făcut eu având-o? Ce rezultat a dat pacea?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 16 OCTOMBRIE (Cântarea 82)